Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Zimní sezona - opět rekord pro Rakousko!

Počtem 1.338.500 přenocování (+0,4% oproti loňské sezoně) a 349.200 příjezdů (+1,6%) návštěvníků z České republiky zaznamenalo Rakousko za zimní sezonu 2010/2011 opět rekordní výsledek.

Odpo4inek po ly6ov8n9 v Rakousku
Díky takto skvělým statistickým výsledkům se Česká republika zařadila na 6. místo mezi význačné zahraniční zdrojové trhy rakouského cestovního ruchu. Oblíbeným druhem ubytování se podílem 21% stávají apartmány, stále větší oblibu získávají 4- a 5-hvězdičkové hotely s 18,4%. Tříhvězdičkové hotely se na celkovém počtu ubytování podílejí 17,8%.

Většina ubytování hostů z České republiky připadá v zimě na spolkovou zemi Tyrolsko (podíl na trhu 33%), Salcbursko (32%), Štýrsko (11,3%) a Korutany (11,2%).Také celkově dosáhlo Rakousko za minulou počtem 15,7 mil. příjezdů nového rekordu (+1,9%). Jak počet tuzemských (4,8 mil.), tak i zahraničních (10,8 mil.) hostů vzrostl (domácí: +1,5%, zahraniční +2,1%).

Počet přenocování klesl o 1,1% na 62,0 mil., v krátkodobém srovnání to pro Rakousko představuje dosud čtvrtý nejlepší výsledek.
Počet tuzemských přenocování zůstává stabilní na 14,8 mil.(+/- 0%), počet zahraničních (47,2 mil.) klesl o 1,4%. Pokles přenocování byl zaznamenán především u hostů z Německa (- 5,7%), což odpovídá počtu 23,5 mil. či 50% zahraničních přenocování. Úbytky na poli přenocování u ostatních význačných zahraničních trhů jsou relativně malé: Nizozemí (-0,6%), Velká Británie (-2,6%), Itálie (-20.000 přenocování, resp. -1,8%).


Nejsilnější absoltuní nárůst představují trhy Ruska (+26,4%), Švýcarska (+12,5%),  USA (+12,9%), Francie (+6,8%) a Polska (+3,4%).
  
V nové sezoně  čeká Rakousko právě na vás!