Navigace Obsah Aktivity v Rakousku

Regulace průvodcovské činnosti v Rakousku

Neustále se na nás obracejí nejenom sami průvodci, ale i cestovní kanceláře s otázkou, jaká jsou pravidla pro výkon průvodcovské činnosti v Rakousku a jak je tato činnost regulována. V následujícím textu se tuto problematiku pokusíme zjednodušeně objasnit.

City of Vienna with St. Stephan's Cathedral

Průvodci/průvodkyně z členských států EU nebo smluvního státu EHP smí v Rakousku vykonávat živnostenskou činnost průvodce:

1. na základě pobočky v Rakousku
Je zapotřebí ohlášení živnosti u okresního správního úřadu, v jehož okrsku pobočka leží. Právnické osoby musí být kromě toho zapsány v rakouském obchodním rejstříku. Při ohlášení je třeba předložit doklad o způsobilosti (může doložit také cestou uznání diplomu - § 373c a 373d Živnostenského řádu 1994).

2. přechodně a příležitostně jako služba překračující hranice
Předpokladem pro poskytování živnostenských služeb překračující hranice průvodcem je, aby v domovském státě bylo k dispozici oprávnění k provádění této služby. Protože se u živnosti „průvodce“ v Rakousku jedná o regulovanou živnost, je zapotřebí podání oznámení služby popř. jeho vzetí na vědomí Spolkovým ministerstvem hospodářství a práce.


V PDF v příloze pod článkem je ke stažení dokument s výpisem náležitostí, které potřebujete k oznámení služby, včetně formuláře oznámení a adresy, kam se s žádostí obrátit. Dále pak oficiální předpis od Rakouské hospodářské komory v plném znění (pouze v němčině).

Veškeré údaje v tomto informačním textu jsou i přes pečlivé zpracování poskytnuty bez záruky. Ručení autora je vyloučeno.

Stav: září 2008