Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Nacionalni park Gesäuse

Nacionalni park Gesäuse treći je po veličini u Austriji, ujedno i najmlađe „dijete“ u obitelji nacionalnih parkova.

 © Andeas Hollinger / Nationalpark Gesäuse
Smješten između Admonta, poznatog po benediktinskom samostanu sa zanimljivim muzejom umjetnina, i staroga rudarskog grada Hieflaua, ovaj je nacionalni park karakterističan po strmim klancima i planinama s kojih se pruža pogled na dolinu rijeke Enns. Raspon visinskih razlika kreće se od 490 metara na najnižoj točki i 2.370 metara na najvišoj, vrhu Hochtora. Na području velikom oko 12.500 hektara žive mnoge rijetke životinje, među kojima 90 vrsta ptica, svizac i tetrijeb gluhan, zatim srna i jelen te pedesetak vrsta orhideja.

Posebni rangeri nacionalnog parka prenijet će vam tijekom raznih izleta svoje znanje o prirodi i njezinim pojavama. Mogućnost za noćenje postoji u hotelima i pansionima, na seoskom gospodarstvu ili u kolibama u samom nacionalnom parku.

Nationalpark Gesäuse