Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Speleolozi

Preko 11.000 špilja razasuto je po pojedinim pokrajinama – pretežito u domaćem karbonatnom stijenju.

Daljnji članci