Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Nova promidžbena linija

Novi promidžbeni nastup Austrijskog promidžbenog ureda za turizam (ÖW) pod motom „dođi i uživaj“ fokusira se na jedinstveno djelovanje odmora u Austriji – na „inspirativni povratak samome sebi“.

 © Österreich Werbung/ Peter Burgstaller

Njezin smisao nije samo opis jednog trenutka s odmora, nego uspomena na posebno ispunjenje koje svaki gost poput kakvog „emocionalnog suvenira“ nakon odmora provedenog u Austriji ponese sa sobom. „Nakon odmora u Austriji ne ostaju samo lijepa sjećanja. Ovdje iz neponovljivih doživljaja nastaju vrijedne i emocionalne uspomene, koje svakoga – pa makar i samo malo – promijene i koje mu ostaju u sjećanju poput kakve slike koja neće nikada izblijedjeti“, objašnjava direktorica Austrijskog promidžbenog ureda za turizam, Petra Stolba strateški cilj kampanje, koju je ÖW zadnjih mjeseci razvijala u suradnji s agencijom Publicis Group Austria.

„Svi elementi kampanje omogućuju gostu da doživi to jedinstveno djelovanje odmora u Austriji. Slika koja nastaje u glavama gotovo je pretopljena preslika istinskog krajolika. Pritom se gost doslovce stapa s određenim mjestom i gotovo iz prve ruke može osjetiti njegovo posebno djelovanje“, objašnjava Michael Scheuch, voditelj odjela brend managementa ÖW. Različiti profili lica pokrivaju raznolike kulturne krugove u kojima je ÖW aktivna. Na taj način je moguće postići optimalno djelovanje kampanje diljem svijeta.

Konkretno, za početak na raspolaganju stoji sedam poznatih lica, koja pokrivaju pet svjetskih regija u marketinškim aktivnostima. „Precizno razvijeni kodovi u jeziku slika – poput odnosa boja, perspektive ili osvjetljenja – doprinose razvoju brenda „Odmor u Austriji“. U odnosu na konkurenciju naša nova marketinška linija je vrlo inovativna, jer je zbog apstrahirane figure samog gosta postignuta jaka prepoznatljivost, koja nastup ÖW-a jasno diferencira i čini jedinstvenim“, objašnjava Alexander Rudan, kreativni direktor Publicis Group Austria.