Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Nova promidžbena linija omogućuje čvršću suradnju

Nova promidžbena linija nije samo optimalno primjenjiva diljem svijeta, već omogućuje i jaču suradnju turističkih marketinških agencija, a time i podizanje efikasnosti reklamnih akcija.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller

Jer od strane ÖW-a su postojala dva važna sadržajna zahtjeva za novu promidžbenu kampanju. „Osim fokusiranja na samu srž brenda 'Odmor u Austriji' morala je i našim partnerima nuditi mogućnost za integraciju“, ističe brend manager Scheuch.

To s jedne strane znači da partneri moraju biti u mogućnosti pošiljatelja „Austriju“ fleksibilno ugraditi u svoje vlastite reklamne slogane. Tome je novi brend, obogaćen izrekom „dođi i uživaj“ izvrsno prilagođen. 

S druge strane, nova je promidžbena linija izvrstan temelj za zajedničko nastupanje s partnerima u različitim promidžbenim kampanjama. „To je važno, jer se na taj način može koristiti sinergija u komunikaciji i korištenju budžeta, što će u budućnosti više nego ikada biti od ključne važnosti u tržišnom nadmetanju“, primjećuje Stolba.

 

U sklopu natječaja za novu promidžbenu liniju, održanom prošle godine, Publicis Group Austria je svojim idejama i sposobnošću provedbe kampanja uspjela pridobiti stručnu komisiju. Nova promidžbena linija, na kojoj je ÖW u suradnji s agencijom radila od protekle jeseni, nastupit će na međunarodnoj sceni od zimske sezone 2012./13. Osmišljavanje ljetnih kreativa za 2013. godinu već je započelo, te će one biti spremne do jeseni. „Uvjeren sam u to da novom promidžbenom linijom pružamo važan doprinos konkurentnosti domaćeg turizma. Jer njome se promiče puno više od pukog sadržaja i estetike brenda 'Odmor u Austriji'. Kampanja pruža i idealan temelj za inteligentnu kombinaciju i suradnju srodnih brendova“, zaključuje Stolba.