Navigacija Sadržaj Aktivnosti u Austriji

Turizam u brojkama - Zima 2010/2011

Pad rekordnih dolazaka i noćenja za 1,1%.

S 15,7 mil. dolazaka Austrija je prošle zime ostvarila novi rekord u broju gostiju (oko +294.000 dolazaka, odnosno +1.9%). Porastao je broj kako domaćih (4,8 mil.) tako i stranih gostiju (10,8 mil.): domaći + 71.000, odnosno + 1,5%, strani +223.000, odnosno +2,1%. Broj noćenja smanjio se za 1,1% (-667.000), odnosno zabilježeno je 62,0 mil. noćenja, što  u dugoročnoj usporedbi predstavlja dosad četvrti najbolji zabilježeni rezultat. Broj noćenja domaćih gostiju ostao je stabilan na 14,8 mil. (+/- 0%), no kod stranih gostiju (47,2 mil) izgubili smo 670.000 noćenja (-1,4%).

Te brojke idu na teret Njemačke (-1,4 mil. ili -5,7%) koja se pokazala odgovornom za 23,5 mil., odnosno 50% stranih noćenja. Kao razlog se između ostalog spominje i prometni kaos izazvan velikim količinama snijega u Njemačkoj, nepovoljni božićni praznici, kasni termin Uskrsa kao i termini karnevala u pokrajini Nordrhein-Westfallen i Rheinland-Pfalz koji su pali na praznike. Nijemci su zabilježili manje zimskih odmora i u klasičnim destinacijama poput Bavarske (-1,4% noćenja siječanj – ožujak) i Švicarske (-7,4% siječanj – ožujak). Dok su npr. Švedska, Finska, Bugarska, Rumunjska, Mađarska pa čak i Cipar prvih mjeseci 2011. godine zabilježili porast upita.

Opadanja u broju noćenja na drugim top-tržištima bila su relativno mala: Nizozemska (-34.000 noćenja, odnosno -0,6%), Velika Britanija (-53.000 noćenja, odnosno -2,6%), Italija (-20.000 noćenja, odnosno -1,8%), Danska (-13.000 noćenja, odnosno -1,2%).

Apsolutno najveći porast zabilježen je u dolascima iz Rusije (+213.000 noćenja, odnosno +26,4%), Švicarske (+195.000 noćenja, odnosno +12,5%), SAD-a (+45.000 noćenja, odnosno +12,9%), Francuske (+45.000 noćenja, odnosno 6,8%) i Poljske (+37.000 noćenja, odnosno +3,4%).

Daleka su tržišta također su pokazala vrlo dobar razvoj: Arapske zemlje (+16%), Australija (+9,9%), Kina (+32,7%), Indija (+31,5%), Japan (+2,4%), Kanada (+17,7%), Tajvan (+14,3%), SAD (+12,9%), Srednja i Južna Amerika (+39,0%).