Navigáció Tartalom Ausztria címszavakban

ASFINAG

Tájékoztató a 2010. január 1-jén életbe lépő EURO emissziós osztályok szerinti útdíjszabásról, a 3,5 tonna legmagasabb megengedett össztömeget meghaladó járművek esetén.

Miért vezetik be Ausztriában az EURO emissziós osztályok szerinti útdíjszabást?
A változás az EU autóutakra vonatkozó költségekről szóló irányelve alapján történik, mely 2010-től az útdíjak emissziós osztályok alapján történő kiszabását teszi kötelezővé. Az úthasználati díjak kiszabásának alapját Ausztriában a 2002. évi, elsőrendű főútvonalakra vonatkozó útdíjtörvény (Szövetségi Törvénytár I 109/2002 sz. érvényben lévő változata), az Útdíjtarifa-rendelet (Szövetségi Törvénytár II 406/2002 sz. érvényben lévő változata) és a www.asfinag.at honlapon található Útdíjszabályzat képezi. Az útdíjakat az ökológiával összekötő rendelet Ausztriában a 3,5 t legmagasabb megengedett össztömeget meghaladó járművek esetén 2010.01.01-én lép törvényerőre.

Milyen járművekre érvényes Ausztriában az EURO emissziós osztályok szerinti útdíjszabás?
Az útdíjak emissziós osztályok alapján történő kiszabása minden, a 3,5 t legmagasabb megengedett össztömeget meghaladó teherjárműre vonatkozik és Ausztria autópályáin és gyorsforgalmú utjain érvényes.

Mely feltételek szolgálnak az EURO emissziós osztályok szerinti útdíjak kiszámításának alapjául?
Az adott EURO emissziós osztály egy további kritérium a fizetendő útdíj kiszámításakor. Az útdíj összege, mint korábban is, a jármű tengelyszámától és a megtett kilométerek számától függ. A különleges útdíjszakaszokon (A 9 Bosruck- és Gleinalmalagút, A 10 Tauern- és Katschberg-alagút, A 11 Karawanken-alagút, A 13 Brenner autópálya, S 16 Arlberg alagút) továbbra is megemelt kilométer-tarifa marad érvényben, az A 13-ason pedig megemelt éjszakai tarifa is (lásd Útdíjszabályzat).

Tarifacsoportok
Az EURO emissziós besorolás három tarifacsoportot ad meg (A, B és C), és az emissziós osztályokat évente, a törvény által szabályzott módon igazítják hozzá a harmonizált fogyasztói árindexhez (HICP). Az EEV és EURO VI (A tarifacsoport) EURO emissziós osztállyal rendelkező tehergépkocsik 2010.01.01-től -10%-kal, a IV és V (B tarifacsoport) EURO emissziós osztállyal rendelkező tehergépkocsik -4%-kal kevesebb útdíjat fizetnek, mint a jelenleg alkalmazott alaptarifával. A 0-III EURO emissziós osztállyal rendelkező, azaz a legtöbb szennyező anyagot kibocsátó tehergépkocsik (C tarifacsoport) +10%-kal többet fizetnek.

A jelenleg érvényes tarifákat a www.go-maut.at és www.asfinag.at honlapokon hozzuk nyilvánosságra és ezek ott bármikor megtekinthetők.

Hogyan történik az adott EURO emissziós osztályba (tarifacsoportba) való besorolás bejelentése?
A bejelentéshez feltétlenül fel kell keresni egy GO forgalmazó helyet (a 0-III EURO emissziós osztállyal rendelkező tehergépkocsik kivételével - C tarifacsoport), mert az emissziós osztályra vonatkozó információt a GO-Boxban kell tárolni ahhoz, hogy a rendszer figyelembe tudja azt venni az út levonásakor. A bejelentést általában a járművezető tesz meg, és az (a GO-Box bemutatásával) bármely, személyzettel rendelkező vagy anélküli GO forgalmazó helyen elvégezhető. Az összes GO forgalmazó helyet feltüntető lista a www.go-maut.at honlapon található.

Hogyan kell elvégezni a bejelentést első szerződéskötésekor?
A GO-szerződés megkötése (mind az előzetes, mint az utólagos fizetési mód esetén) továbbra is néhány percen belül lehetséges a GO forgalmazó helyeken. A GO-szerződés elkészítése során az emissziós osztály az ügyfél kérésére bekerül a rendszerbe és tárolódik a GO-Box-on. Az ügyfél a GO útdíjrendszerbe való bejelentkezést követően bizonylatot kap kézhez, az ú.n. járműbejelentőt, mely feltünteti a GO-Box számát, a jármű rendszámát és a megállapított EURO emissziós osztályt.

Hogyan történik az EURO emissziós osztály bejelentése már meglévő szerződés esetén?
A már fennálló GO-szerződések továbbra is érvényben maradnak és a GO-Boxot nem kell kicserélni. FONTOS: Gyárilag minden GO-Boxon az I-es emissziós osztály (C tarifacsoport) van rögzítve. A tárolt emissziós osztály bármikor módosítható a GO-Box egyik forgalmazó helyen történő bemutatása által. Az emissziós osztály módosítása után az ügyfél kézhez kapja a járműbejelentő lapot, mely feltünteti a GO-Box számát, a jármű rendszámát és a megállapított EURO emissziós osztályt.

Mikortól van kihatással a tarifára a megállapított EURO emissziós osztály?
Az új emissziós osztály közvetlenül az emissziós osztály GO forgalmazó helyen történő megállapítása után rákerül a GO-Boxra. Az útdíj emissziós osztályok alapján történő kiszabására 2010.01.01-től kerül sor.

További információk az EURO emissziós osztályok szerinti díjszabásról