Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Podnebje

Avstrija leži v zmernem pasu na prehodnem območju z vplivi atlantskega in celinskega srednjeevropskega podnebja. Štirje letni časi imajo tipične temperaturne in podnebne značilnosti.

Ledenik v Avstriji
Zaradi topografske raznolikosti in relativno velike razpotegnjenosti v smeri zahod-vzhod razlikujemo tri bistvena podnebna območja:

Vzhod: panonsko podnebje s celinskimi vplivi: malo padavin, vroča poletja, a le zmerno hladne zime.

klimatabelle ostoesterreich

Gorske regije: alpski podnebje: obilo padavin (izjema notranje alpske dolinske lege kot npr. zgornja dolina Inntal), kratka poletja, dolge zime.


klimatabelle alpine skiregion


klimatabelle alpentaeler

Preostalo območje države
: prehodno podnebje z atlantskimi vplivi (na zahodu) in celinskimi vplivi (na jugovzhodu).