Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Začetki

Področje današnje Avstrije od rodovitne Donavske doline do alpskih dolin je bilo že v stari kameni dobi (do okoli 8.000 pr.Kr.) poseljeno. V času Keltov (800 do 400 pr.Kr.) je nastalo prvo kraljestvo Noricum, katerega naselja so obogatela s kopanjem in trgovanjem soli.

Vrata Heidentor v Carnuntumu, Spodnja Avstrija
To obdobje je svoje ime dobilo po arheoloških najdbah iz Hallstatta, kjer se je danes v muzeju mogoče odpraviti na časovno popotovanje v preteklost: tj. halštatska doba.

V začetku našega štetja so Rimljani zavzeli največji del dežele ter uredili mesta in ceste. Najpomembnejša rimska naselbina v Avstriji Carnuntum (glavno mesto rimske province Zgornja Panonija, ki se je nahajala na ozemlju današnje Spodnje Avstrije) se je razcvetela in postala celo cesarsko mesto. Danes je na tem mestu mogoče občudovati veličastni arheološki park z muzejem in amfiteatrom.