Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Avstrijski turistični urad

Österreich Werbung (ÖW) je nacionalna turistična organizacija Avstrije. Od leta 1955 je glavni cilj društva (prej pod imenom „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“, od leta 1989 pa „Österreich Werbung“) predstavljanje Avstrije kot turistične države.

 © Österreich Werbung
Več člankov