Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Podjetje "Österreich Werbung"

Österreich Werbung (ÖW) je nacionalna turistična organizacija Avstrije. Od leta 1955 je glavni cilj društva (prej pod imenom „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“, od leta 1989 pa „Österreich Werbung“) predstavljanje Avstrije kot turistične države.

Albertina Vienna © Österreich Werbung/ Peter Burgstaller

Avstrijska nacionalna turistična organizacija si v osnovi prizadeva, da skupaj z vsemi avstrijskimi turističnimi partnerji skrbi za ohranitev oz. povečanje konkurenčnosti Turistične države Avstrije. Tako ÖW daje bistven prispevek k rasti avstrijskega tržnega deleža v mednarodnem turizmu.

Glavne naloge Österreich Werbung

  • Vodenje blagovne znamke "Dopust v Avstriji". Ta znamka omogoča, da je Avstrija prepoznavna kot dopustniška dežela in hkrati posreduje emocionalno dodano vrednost bivanja v Avstriji.
  • Obdelava mednarodno obetavnih tržišč z inovativnim sodobnim trženjem.
  • Je partner avstrijskih turističnih podjetij in pomembno omrežno vozlišče v turizmu: velika pridobitev za panogo so vedno aktualne in temeljne informacije o gostih in tržiščih, s katerimi razpolaga ÖW. 


Proračun
Proračunska sredstva ÖW sestavljajo članarine Zveznega ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino (75 %) in Avstrijske gospodarske zbornice (25 %) ter prispevki avstrijskega turističnega gospodarstva (mdr. deželnih turističnih organizacij, regij in podjetij) za trženjske storitve.

Za leto 2014 sta Zveznego ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino (BMWFW) in Avstrijska gospodarska zbornica (WKÖ) potrdila članarine v višini 32 mil. EUR (BMWFW: 24 mil. EUR, WKÖ: 8 mil. EUR). Skupna proračunska sredstva trenutno znašajo okrog 50 mil. EUR.

Aktivnosti
V letu 2012 se bo ÖW osredotočila na obdelavo tržišč naslednjih treh regij: Zahodna Evropa, Srednja in Vzhodna Evropa ter čezmorske države.  Tržišča, obdelana v okviru tega, pokrivajo približno 95 % vseh nočitev (2010: okrog 124 mil.) in predstavljajo največji potencial za domači turizem. V vseh ostalih državah je ÖW prvi naslov za turistične projekte.

Obseg aktivnost sega od klasičnih reklam Turistične države Avstrije preko sodelovanj z mediji in dela z novinarji, izdelave tematskih prospektov, organizacije sejmov in prodajnih mest do sodelovanja z lokalnimi organizatorji potovanj, posredniki potovanj in izobraževanj za turistične agencije ter organizatorje.

Poleg tega ÖW avstrijskim turističnim ponudnikom daje na voljo prilagojene trženjske ukrepe, usklajene z njihovimi konkretnimi potrebami in tržnimi možnostmi.

ÖW-jev osrednji informacijski del za goste je poleg „Dopustniškega storitvenega centra Österreich Werbung“ (največji informacijski in storitveni center za „Dopust v Avstriji“) še spletni portal www.austria.info. Na največji avstrijski turistični platformi na spletu so trenutno v 20 jezikih združene informacije in ponudba iz cele Avstrije ter pripravljene za potencialne goste.

O organizaciji ÖW
Za delo trenutno skrbi okoli 220 sodelavcev turistične organizacije ÖW na Dunaju in v 21 pisarnah po vsem svetu.
ÖW na Dunaju
Predstavništva ÖW v tujini

Zgodovina
Avstrijski turizem ni fenomen sodobnega časa, saj njegove korenine segajo v 14. stoletje. Organizacija vseavstrijskega oglaševanja turizma pa se je začela šele proti koncu 19. stoletja.
Zgodovina pred 1945
Zgodovina po 1945
Kronološki pregled zgodovine turizma v Avstriji

Letna poročila
Tukaj najdete aktualno letno poročilo organizacije Österreich Werbung ter izvode iz preteklih let, ki si jih lahko prenesete s spleta.