Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Na avstrijskih smučiščih obvezna uporaba smučarskih čelad

Uporaba zaščitne smučarske čelade je obvezna za vse otroke do 15. leta starosti.

Za spoštovanje nove zakonodaje so v okviru svojih zmožnosti odgovorni starši oziroma skrbniki mladih smučarjev.

Zaščitna čelada je obvezna tudi ob spustu po bob stezah in na urejenih sankališčih

Obvezna uporaba smučarskih čelad velja zaenkrat le v naslednjih zveznih deželah: Dežela Salzburg, Zgornja Avstrija, Štajerska, Spodnja Avstrija, Koroška, Gradiščanska in Dunaj.

V zvezni deželi Tirolski in na Predarlškem uporaba smučarske čelade trenutno še ni zakonsko urejena. Na Predarlškem je bila uporaba zaščitnih čelad zgolj javno priporočena. 

Nadzor nad uporabo čelad v zakonu ni predviden. Staršev in skrbnikov mladih smučarjev, ki ne bodo uporabljali čelad, prav tako ne bo doletela nobena kazen. Cilj zakona je namreč – v prvi vrsti - odgovorne opozoriti na to, da je smučanje in deskanje brez zaščitnih čelad za otroke lahko izjemno nevarno.  

Nesreče na smučiščih, do katerih pride ob kršitvi zakona, lahko povzročijo težave z zavarovalnico, saj lahko ta zavrne poravnavo stroškov nesreče.

Uporaba zaščitne čelade (pogosto si jo lahko brezplačno ali zelo ugodno izposodite v izposojevalnici smučarske opreme ali v smučarskih šolah) je v vsakem primeru zelo smiselna, predvsem če upoštevamo dejstvo, da med najpogostejše posledice smučarskih nezgod spadajo prav poškodbe glave. Z uporabo smučarske čelade se tveganje za resne poškodbe glave vsekakor zmanjša.