Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Leto 2011 odlično za evropski turizem

Število mednarodnih turistov je naraslo za 6 %, na 503 milijonov.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Število mednarodnih turistov je preseglo dosedanjo največjo vrednost iz leta 2008 (leto 2009 je zaznamoval upad zaradi mednarodne gospodarske krize, leta 2010 si je evropski turizem že nekoliko opomogel) in beleži vsega skupaj okrog 503 milijonov, kar pomeni 6-odstotno rast napram lanskemu letu (začasni rezultati Svetovne turistične organizacije UNWTO). Z izjemo Švice (-1,1%) je število mednarodnih prihodov v vseh destinacijah, ki so svoje podatke objavile do tega trenutka, naraslo, v Črni Gori je stagniralo. Relativna rast znaša od +3% v Veliki Britaniji do okrog +20% v Litvi in Latviji. V Avstriji se je število tujih gostov povečalo za +4,5%.   

Število nočitev v evropskih hotelih je naraslo za okrog 3%. Bistveno nižja rast števila nočitev – v primerjavi z občutno rastjo mednarodnih prihodov – nakazuje, da se je domači turizem v Evropi razvijal manj dinamično.

Četrtletno poročilo Evropske potovalne komisije „European Tourism 2011 – Trends and Prospects Quarterly Report 4“ nudi pregled razvoja števila turistov iz posameznih evropskih držav v ciljne države. Število nemških turistov, na primer, se je v letu 2011 povečalo v skorajda vseh evropskih državah, zmanjšalo se je le na Slovaškem, v Bulgariji in Veliki Britaniji.   

Posebno poglavje je v poročilu namenjeno vprašanju gospodarske krize v evroobmočju. Po navedbah svetovalnega podjetja Oxford Economics razcep eurocone ne bi imel dramatičnih posledic le za gospodarsko in finančno stabilnost Evrope – zaradi mednarodne prepletenosti bank in finančnih trgov bi prišlo do „finančnega šoka“, kateremu niti največje evropske velesile ne bi bile kos. 

Brezplačen prenos originalnega poročila Evropske potovalne komisije v angleškem jeziku.