Navigation Vsebina Aktivnosti v Avstriji

Zelene iniciative v turizmu

Popotniki vedno več pozornosti namenjajo posledicam potovanja. Številne iniciative podpirajo turistično industrijo pri njenem prizadevanju za trajnostni razvoj.

Za povprečnega potrošnika je trajnostni način življenja lahko pravi izziv, toda venomer možen.
Pri podjetjih je to nekoliko drugače. Slediti nekaterim zahtevam, kot je na primer ločevanje odpadkov, nikakor ni dovolj, kajti le-te bi morale biti že samoumevne in standardizirane.

Začne se pravzaprav že pri sami izgradnji objekta, izbiri uporabljenih materialov in virov energije, se nadaljuje z preprečevanjem in pravilnim odstranjevanjem odpadkov, pomembno vlogo pa igra prav tako izbira pravilnih čistilnih sredstev, živil, način ravnanja s sodelavci ter drugo. In kot da to ne bi bilo dovolj, so turistični obrati do neke mere odgovorni tudi za vedenje njihovih gostov.  

Najrazličnejši certifikati opredeljujejo smernice za trajnostno gospodarjenje. Kdor ravna v skladu z njimi, je že na odlični poti do uspeha.

Za vse, ki bi radi še več: Nihče ne more angažiranim posameznikom preprečiti njihove podpore najrazličnejšim iniciativam v okviru svojih dejavnosti, tako da se vsakdo lahko odloči, na primer, za prodajo pijač v steklenicah iz naravi prijaznih materialov. Morda pa lahko razvijete popolnoma nove iniciative, ki bodo doprinesle k zaščiti okolja.

 

Povezave:

Mednarodno združenje o ekoturizmu

Green Globe

Mednarodno veljavni certifikati o trajnosti.

Klima Bündnis

Klimatska zveza je mednarodna mreža, ki si prizadeva za varovanje klime in okolja v evropskih mestih in občinah. Na voljo je veliko turističnih informacij!

Okoljsko svetovanje

za podjetja.

Informacije o okolju

avstrijskega Ministrstva za življenje.

Krema za sončenje,

ki ne obremenjuje dodatno okolja.

Zanimiva ideja

Stroški nočitev naj bi bili odvisni od same porabe energije turista.

Clean the World

Ameriška humanitarna organizacija, ki zbira in daruje ostanke mila iz hotelov.

klima:aktiv

Primeri in programi za turizem in hotelirstvo.

Das österreichische Umweltzeichen für Reisen

Avstrijski pečat kvalitete za okolju najbolj prijazne turistične ponudbe.