Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Nový marketingový produkt

Najnovší štýl marketingovej prezentácie agentúry Österreich Werbung (ÖW) pod heslom „Prísť a ožiť“ sa sústreďuje na jedinečný vplyv dovolenky v Rakúsku, ktorá novými inšpiráciami rozvíja osobnosť človeka.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller

Tieto neobyčajné podnety zostanú v pamäti návštevníkov nielen ako momentky z dovolenky, ale hostia si svoje obohacujúce skúsenosti môžu odniesť domov aj ako „emocionálny suvenír“. „Na dovolenku v Rakúsku nezostávajú iba pekné spomienky. Jedinečné zážitky sa vďaka svojej osobitnej hodnote a emocionálnemu náboju vpisujú ako živé obrazy do pamäti návštevníkov, ktorých – hoci možno len málo – zmenia, no ich farby nikdy nevyblednú“, povedala o strategickom pozadí kampane, ktorú ÖW vytvorila v minulých mesiacoch v spolupráci so spoločnosťou Publicis Group Austria, konateľka agentúry ÖW, Petra Stolba.

„Všetky prvky tejto kampane odzrkadľujú jedinečný vplyv dovolenky v Rakúsku na človeka. Predstava, ktorú si každý návštevník prináša vo svojom vnútri, sa pri svojej samotnej realizácii prelína so skutočnosťou takmer v pomere 1:1. Hosť, resp. portrét tváre hosťa tak priamo splýva s daným miestom a časom vzniku výnimočných zážitkov“, objasňuje Michael Scheuch, vedúci oddelenia brand manažmentu agentúry ÖW, kreatívne aspekty kampane. Rozdielne profily tvárí sa vzťahujú na rozličné kultúry, v ktorých ÖW rozvíja svoje aktivity a zabezpečujú tak optimálne využitie kampane v medzinárodnom rozmere.

Konkrétne začína agentúra ÖW svoje marketingové aktivity so siedmymi portrétmi tvárí z piatich regiónov z celého sveta. „Atribúty ako farebnosť, perspektíva alebo svetlo, ktoré sú precízne zakódované v reči obrazov, prispievajú k úspešnému etablovaniu marketingovej značky „Dovolenka v Rakúsku“ a na rozdiel od ostatných produktov sa náš marketingový produkt vyznačuje vysokou mierou autonómie. Abstrahovaný profil hosťa umožňuje ľahkú opätovnú identifikáciu tejto značky a zároveň umocňuje jej osobitný charakter a jedinečnosť“, vysvetľuje Alexander Rudan, kreatívny riaditeľ spoločnosti Publicis Group Austria.