Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Nový marketingový produkt umožňuje intenzívnejšiu spoluprácu

Nový marketingový produkt prináša so sebou nielen optimálne využitie na medzinárodnej úrovni, ale prispieva aj k prehĺbeniu spolupráce marketingových organizácií v oblasti cestovného ruchu a tým k zintenzívneniu marketingových aktivít.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller

Agentúra ÖW mala na obsah novej marketingovej kampane dve základné požiadavky. „Okrem zamerania sa na podstatu značky „Dovolenka v Rakúsku“ malo byť možné kampaň jednoducho integrovať aj do portfólia našich partnerov“, hovorí manažér M. Scheuch. Konkrétne to znamená, že „Rakúsko“ ako krajina pôvodu malo byť flexibilne začleniteľné do ponuky partnerov v oblasti cestovného ruchu a nová značka s dodatkom „Prísť a ožiť“ má na to tie najlepšie predpoklady. Nový marketingový produkt však predstavuje aj

vynikajúci základ pre spoločnú prezentáciu s partermi v oblasti turizmu v rámci rôznych kampaní. „Táto skutočnosť je nemenej dôležitá, pretože iba tak môžeme vytvárať synergie vo vzájomnej komunikácii a efektívnom využívaní finančných prostriedkov, čo bude mať rozhodujúci vplyv na konkurencieschopnosť v budúcnosti“, hovorí P. Stolba.

V rámci minuloročného výberového konania pre nový marketingový produkt presvedčila Publicis Group Austria odbornú porotu svojimi nápadmi a realizačnými postupmi. Nový marketingový produkt, na ktorom agentúra ÖW pracovala so spoločnosťou Publicis Group Austria od jesene minulého roka, bude použitý na medzinárodnej úrovni prvýkrát počas zimnej sezóny 2012/13. Práce na letných témach pre rok 2013 už začali a budú dokončené začiatkom jesene.

„Som presvedčená, že nový marketingový produkt významne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti rakúskeho cestovného ruchu a obsahová ako aj estetická stránka značky „Dovolenka v Rakúsku“ tak prinesie svoje ovocie aj v praxi. Kampaň je tiež ideálnym základným kameňom pre vznik dômyselných spojení rôznych značiek“, uzatvára Petra Stolba.