Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Informačné zdroje významné pre cestovný ruch

Niekedy potrebujete konkrétnu informáciu, ale neviete, kde by ste mali začať hľadať.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller

Aby ste si uľahčili starosti s rozhodovaním, ponúkame vám malý, ale starostlivo zostavený výber informačných zdrojov, týkajúcich sa výhradne cestovného ruchu spolu s krátkym popisom inštitúcie, ktorá tieto informácie pripravuje.

ETC (European Travel Commission/Európska komisia pre cestovný ruch)

UNWATO (World Tourism Organization/Svetová turistická organizácia)