Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Rakúsky cestovný ruch v číslach

Príchody a prenocovania, Zmeny v počte prenocovaní podľa jednotlivých spolkových krajín 2011, Národohospodársky význam cestovného ruchu pre Rakúsko...

 © Österreich Werbung / Andreas Hofer
Príchody a prenocovania 2003 – 2010

Kalendárny rok

Príchody

Prenocovania

Dĺžka pobytu

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Vyjadrené v počte prenocovaní

2003

28,1

2,8

117,9

1,0

4,2

2004

28,5

1,2

117,2

-0,6

4,1

2005

29,3

3,1

119,2

1,7

4,1

2006

30,1

2,7

119,4

0,1

4,0

2007

31,1

3,3

121,4

1,7

3,9

2008

32,6

4,7

126,7

4,3

3,9

2009

32,3

-0,9

124,3

-1,9

3,8

2010

33,4

3,3

124,9

0,5

3,7

Zdroj:  Statistik Austria

Príchody a prenocovania 2011 (január - november)

Kalendárny rok

Príchody

Prenocovania

Dĺžka pobytu

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Vyjadr. v počte prenocovaní

2011

31,8

3,6

116,6

1,2

3,6

Zdroj:  Statistik Austria

Zmeny v počte prenocovaní podľa jednotlivých spolkových krajín 2011 (jan.-nov.)

Jednotlivé
spolk. krajiny

Prenocovania

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Burgenland

2,8

0,4

Korutánsko

11,9

1,4

Dolné Rakúsko

6,3

3,4

Horné Rakúsko

6,5

3,3

Salzbursko

22,0

0,6

Štajersko

10,2

1,7

Tirolsko

39,1

0,2

Vorarlbersko

7,3

-1,7

Viedeň

10,4

4,6

Zdroj:  Statistik Austria

Zmeny v počte prenocovaní podľa krajiny pôvodu hostí 2011 (jan.-nov.)

Krajina pôvodu hostí

Prenocovania

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Nemecko

43,6

-1,3

Holandsko

8,2

0,7

Švajčiarsko

4,0

12,1

Spojené kráľovstvo

2,8

-5,1

Taliansko

2,7

-0,9

Belgicko

2,4

3,4

Česko

1,9

6,4

Francúzsko

1,7

2,2

Maďarsko

1,5

7,1

Zdroj:  Statistik Austria

Národohospodársky význam cestovného ruchu pre Rakúsko  (podľa TSA) v rokoch 2009 a 2010

Kalendárny rok

Výdavky tuzemských a zahraničných hostí

Priame a nepriame zhodnotenie pre cestovný ruch

Podiel na HDP

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

Absolútne (v mil.)

+/-  v %

in %

2009

28.965

-5,0

20.849

-3,6

7,6

2010

29.534

1,7

21.224

1,8

7,5

Zdroj:  Statistik Austria/WIFO., 2009:  2010: predbežný odhad

Upozorňujeme, že štatistika príjazdov a prenocovní za rok 2011 bude zverejnená až 26. januára.  Uvedenú štatistiku nájdete potom i na linkách www.actb.eu/press resp. http://newsroom-en.austriatourism.com/.