Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Zima 2010/2011

Rekord pri počte návštev, počet prenocovaní klesol o 1,1%.

S počtom 15,7 mil. návštev dosiahlo Rakúsko minulú zimu nový rekord v počte návštevníkov (+294.000 návštevníkov príp. +1,9 %). Počet domácich (4,8 mil.) ale aj zahraničných hostí (10,8 mil.) sa zvýšil (domáci hostia: +71.000 príp. +1,5 %, zahraniční hostia: +223.000 príp. +2,1 %). Počet prenocovaní klesol o 1,1 %

(-670.000) na 62,0 mil., v porovnaní z dlhodobejšieho hľadiska to predstavuje doteraz štvrtý najlepší výsledok. Počet prenocovaní domácich hostí zostal stabilný na úrovni 14,8 mil. (+/- 0%), zo zahraničia (47,2 mil.) sme prišli o 670.000 prenocovaní (-1,4%).

Najvýraznejší pokles nastal u návštevníkov z Nemecka (-1,4 mil. alebo -5,7 %), ktorí zaznamenali celkový počet 23,5 mil. alebo 50 % všetkých zahraničných prenocovaní. Ako dôvody poklesu počtu prenocovaní sa okrem iného uvádzajú: chaos na cestách spôsobený snehovými búrkami v samotnom Nemecku, nepriaznivé rozloženie sviatkov počas Vianoc, neskorý termín Veľkej noci, ako aj termíny karnevalov v Severnom Porýní – Vestfálsku a Porýní- Falcku, ktoré kolidovali s prázdninami.

Nemci celkovo strávili menej zimných športových dovoleniek v klasických destináciách, tiež Bavorsko (počet prenocovaní -1,4 % január až marec) ako aj Švajčiarsko (-7,4 % január až marec) zaznamenali pokles. Oproti tomu zaznamenali napr. Švédsko, Fínsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko alebo aj Cyprus v prvých mesiacoch roku 2011 zvýšenie dopytu.

 

Pokles v počte prenocovaní pri ostatných top-trhoch bol relatívne nepatrný:  Holandsko (-34.000 prenocovaní príp. -0,6 %), Veľká Británia (-53.000 prenocovaní príp. -2,6 %), Taliansko (-20.000 prenocovaní príp. -1,8 %), Dánsko (-13.000 prenocovaní príp. -1,2 %).

Absolútne najsilnejší nárast bol zaznamenaný z Ruska (+213.000 prenocovaní príp.  +26,4 %), Švajčiarska (+195.000 prenocovaní príp. +12,5 %), Spojených štátov amerických (+45.000 prenocovaní príp. +12,9 %), Francúzska (+45.000 prenocovaní príp. +6,8 %) a Poľska (+37.000 prenocovaní príp. +3,4 %).

Trhy z ďalekých krajín sa vyvíjali celkovo veľmi dobre: arabské krajiny (+16 %), Austrália (+9,9 %), Čína (+32,7 %), India (+31,5 %), Japonsko (+2,4 %), Kanada (+17,7 %), Taiwan (+14,3 %), USA (+12,9 %), Stredná a Južná Amerika (+39,0 %).