Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Povinné nosenie lyžiarskej prilby v Rakúsku

Maloletí do dovŕšenia 15. roku života musia nosiť pri jazde po lyžiarskych tratiach v rámci zimného športovania prilbu určenú na zimné športy, vo vyhotovení, ktoré je bežne dostať v obchodnej sieti.

Zákonní zástupcovia detí a osoby vykonávajúce dozor sú povinné v rámci svojich možností dohliadnuť na dodržiavanie tejto povinnosti.

Ochranu hlavy je potrebné nosiť aj pri jazde s iným zimným športovým náčiním ako sú napríklad skiboby alebo sánky na upravených svahoch.

Povinnosť nosiť lyžiarsku prilbu platí len v nasledovných spolkových krajinách: Salzbursko, Horné Rakúsko, Štajersko, Dolné Rakúsko, Korutánsko, Burgenland a Viedeň.

V spolkových krajinách Tirolsko a Vorarlbersko momentálne táto povinnosť nie je zákonne upravená. Vo Vorarlbersku však bolo zverejnené verejné odporúčanie o nosení lyžiarskych prílb.

Politická sféra nezakotvila v legislatíve kontrolu povinného nosenia prílb. Ak dieťa nemá na hlave prilbu, zákonným zástupcom nebude udelená pokuta. Cieľom je poukázať na skutočnosť, aké nebezpečné môže byť snowboardovanie alebo lyžovanie pre deti bez prilby.

V prípade porušenia povinného nosenia prilby však v prípade úrazu môžu vzniknúť problémy s poisťovňou, ktorá môže odmietnuť náklady spojené s úrazom uhradiť.

Určite neurobíte chybu, ak deti vybavíte prilbou (dá sa požičať vo všetkých požičovniach lyží resp. v lyžiarskych školách zdarma alebo za nízky poplatok), keďže je väčšina úrazov, ku ktorým dôjde pri lyžovaní spojená s ťažkými poraneniami hlavy, dá sa vďaka prilbe riziko závažného poranenia hlavy znížiť.