Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Rakúska národná turistická kancelária

Združenie Österreich Werbung (ÖW) je celonárodná organizácia na podporu cestovného ruchu v Rakúsku. Združenie sa už od svojho založenia v roku 1955 (vtedy známe pod značkou „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“ a od roku 1989 ako „Österreich Werbung“) sústreďuje na realizáciu cieľov, ktoré boli dôvodom jej vzniku...

 © Österreich Werbung

...propagácii Rakúska ako krajiny dovolenkárov.

Hlavným cieľom činnosti ÖW je udržanie a príp. ďalšie zvyšovanie konkurencieschopnosti Rakúska ako krajiny cestovného ruchu. V záujme splnenia tohto zámeru  spolupracuje so všetkými rakúskymi partnermi v CR a týmto spôsobom sa podstatnou mierou zúčastňuje na zvýšení podielu Rakúska na medzinárodnom trhu cestovného ruchu.

Kľúčové úlohy Österreich Werbung

  • Udržiavanie značky „Urlaub in Österreich“ (Dovolenka v Rakúsku): Touto „značkou“ sa Rakúsko ako krajina dovolenkárov prezentuje a zároveň sprostredkúva i emocionálnu nadhodnotu pobytu v Rakúsku.
  • Spracovávanie medzinárodných trhov s potenciálne najvyšším rastom,  s využívaním inovatívneho, aktuálnym podmienkam zodpovedajúceho marketingu.
  • Partnerstvo s rakúskymi subjektami pôsobiacimi v CR a fungovanie ako centrálny bod v sieti organizácií CR. Odvetvie CR profituje z priebežne aktualizovaných a fundovaných znalostí a vedomostí ÖW o hosťoch a trhoch.


Rozpočet
Rozpočet ÖW sa kumuluje z členských príspevkov rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže (BMWFW - 75 %) a Hospodárskej komory Rakúska  (WKÖ - 25 %) a z platieb za služby v oblasti marketingu pre organizácie rakúskeho cestovného ruchu (o.i.  od organizácií pre CR jednotlivých spolkových krajín, regiónov a podnikov CR).

Odsúhlasené členské príspevky od BMWFW a WKÖ na rok 2014 dosiahnu sumu 32 mil. EUR (BMWFW: 24 mil. EUR, WKÖ: 8 mil. EUR). Celkový rozpočet za rok 2014 je v súčasnosti 50 mil. EUR.

Činnosť
V roku 2012 sa zameria ÖW na spracovanie trhov v troch regiónoch: Západnú Európu, krajiny Strednej a Východnej Európy a zámorie. Trhy tohto zámeru pokrývajú celkom 95 % celej obložnosti (2010: to bolo 124 mil.) a upozorňujú na najväčší potenciál domáceho CR. Vo všetkých ostatných krajinách sa ÖW  etabloval v oblasti turistických projektov ako partner prvého styku.

Aktivity ÖW  siahajú od klasickej reklamy Rakúska ako krajiny turistického ruchu, cez mediálne kooperácie a PR, výrobu tematických prospektov, organizáciu veľtrhov a platforiem predaja, až po spoluprácu s lokálnymi touroperátormi, sprostredkovateľmi v oblasti CR a odborné školenia pre cestovné kancelárie a usporiadateľov podujatí.

ÖW  okrem toho vypracúva pre rakúskych poskytovateľov služieb v oblasti CR marketingové riešenia, doslova šité na mieru, prispôsobené ich individuálnym požiadavkám a zvýšeniu ich šancí na trhu CR.

Hlavným zdrojom informácií ÖW pre hostí je popri „Urlaubsservice der Österreich Werbung“ (najväčšie centrum informácií a služieb značky „Urlaub in Österreich“) internetový portál www.austria.info. Táto najväčšia rakúska platforma cestovného ruchu Rakúska poskytuje v súčasnosti potenciálnym hosťom informácie a ponuky z celého Rakúska v 20 jazykoch.

V súčasnosti pracuje v rámci  Österreich Werbung vo Viedni a v 21 zahraničných kanceláriách vo svete približne 220 spolupracovníkov.
ÖW vo Viedni
ÖW-zastúpenia v zahraničí

História
Rakúsky cestovný ruch nie je žiadnym fenoménom súčasnosti, jeho korene siahajú až do 14. storočia. Propagácie cestovného ruchu v rámci celého Rakúska však začala organizovane až koncom 19. storočia.

Ďalšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke  Österreich Werbung v nemeckom jazyku:
História pred rokom 1945
História po roku 1945
História rakúskeho turizmu v časovom slede

Jahresberichte
Tu nájdete na stiahnutie aktuálnu výročnú správu Österreich Werbung ako aj exempláre z minulých rokov.