Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Výskum cestovného ruchu

Úlohou výskumu cestovného ruchu je zabezpečiť a ďalej rozvíjať poznatky o trhoch a (potenciálnych) dovolenkároch na základe profesionálneho výskumu trhu.

Linz, Upper Austria © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
Linz, Upper Austria © Österreich Werbung / Peter Burgstaller
 © Österreich Werbung/ Peter Burgstaller
© Österreich Werbung/ Peter Burgstaller
Zillertal in Tirol © Österreich Werbung/ Peter Burgstaller
Zillertal in Tirol © Österreich Werbung/ Peter Burgstaller
Na dosiahnutie tohto cieľa, uskutočňujeme vlastné štúdie ako „T-MONA dovolenkár” alebo „Štúdie krajín”, zúčastňujeme sa na pravidelných prieskumoch (Nemecká analýza cestovania), analyzujeme štatistiky domáceho a zahraničného cestovného ruchu a zaoberáme sa pôsobením spoločenských trendov na cestovný ruch.

Od septembra 2012 sú k dispozícii všetky naše štúdie a analýzy rakúskej turistickej brandže v podobe výhodného online prístupu. Zaregistrujte sa pre vstup do WiPool a ponorte sa do rozsiahlych poznatkov výskumu cestovného ruchu! 

Cestový ruch v číslach
Vitajte vo svete čísel cestovného ruchu!
V Štatistike cestovného ruchu Rakúska  nájdete článok a údaje o vývoji dopytu v rakúskom cestovnom ruchu.
V Štatistike medzinárodného cestovného ruchu  Vás očakávajú ukazovatele k cestovnému dianiu v Európe, príp. na celom svete.  
Verzia Chartpool je k dispozícii exkluzívne predplatiteľom nášho portálu  Wissenspools (WiPool). Výsledné údaje k domácemu a zahraničnému cestovnému ruchu sú tu graficky znázornené.

Dovolenková anketa T-MONA
T-MONA je skratka slov Tourismus MONitor Austria a označuje anketu dopytovania hostí, ktorú vyvinula Rakúska národná turistická kancelária (Österreich Werbung) spoločne s rakúskym Ministerstvom hospodárstva, rodiny a mládeže, Rakúskou hospodárskou komorou, Firmou Manova a deviatimi spolkovými turistickými organizáciami.   
Anketa T-MONA sa uskutočňuje raz za dva roky. Od jej spustenia v roku 2004 sa ankety v celom Rakúsku zúčastnilo viac ako 100.000 dovolenkárov.

Špeciálne štúdie
Popri ankete T-MONA, jednotlivým Štúdiám krajín, ktoré vykonáva  ÖW a Nemeckej analýze cestovania sa výskum cestovného ruchu zaoberá aj ad-hoc štúdiami k aktuálnym témam. Pritom ideme často nezvyčajnou cestou a skúšame nové výskumné metódy trhu, ako napr. „morfologická  analýza vplyvu”. Výsledky tejto špeciálnej štúdie sú vám tu bezplatne k dispozícii. 

Ďalšie informácie v nemčine