Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Cestovanie bez bariér

Bezbariérová dovolenka – želanie, ktoré sa Rakúsko svojim hosťom so zdravotným hendikepom snaží plniť na každom kroku.

Men in wheelchair
Niekoľko užitočných tipov, aby bolo pre Vás cestovanie v našej krajine čo možno najjednoduchšie a príjemné.

Informačná platforma pre bezbariérový cestovný ruch v Rakúsku ponúka užívateľom a poskytovateľom bezplatnú možnosť získania informácií o bezbariérových turistických ponukách v Rakúsku, určených pre vozíčkárov/vozíčkárky ale i iných ľudí so zníženou mobilitou.

Bezbariérový pohyb s rakúskou spolkovou železnicou (ÖBB)
ÖBB priebežne financuje dobudovanie bezbariérových železničných staníc a vlakov. Okrem výťahov pre pohybovo znevýhodnené osoby a navádzacích systémov pre nevidomých cestujúcich v staniciach, pribúda vo vlakových súpravách možnosť bezbariérového nastupovania alebo vlaky, vybavené zdvižnými zariadeniami. Okrem toho absolvujú sprievodcovia vlakov ÖBB tréningy, cieľovo orientované na zaobchádzanie s klientami s postihnutím pohybového ústrojenstva.

Bezbariérové ubytovanie
Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže vydáva hotelový bedeker so zoznamom bezbariérových ubytovacích zariadení v Rakúsku pod názvom "Barrierefrei übernachten in Österreich".

Cieľom dovolenkovej databanky Barrierefreier Urlaub –  Bezbariérová dovolenka - je uľahčenie plánovania dovolenky v Rakúsku pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami.

Aktívna dovolenka pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami
Para-Special-Outdoorsports je prvou školou bezbariérového lyžovania a dobrodružstiev, umožňujúcou postihnutým osobám aktívne dovolenky v spoločnosti priateľov a rodiny v regióne Dachstein-Tauern.