Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Zdravotnícka starostlivosť a lekárne

Zdravotnícka starostlivosť a pohotovostná služba má na celom území Rakúska dostatočné plošné pokrytie sieťou lekárov, nemocníc a lekární.

Lekárne
Nepretržité zásobovanie liekmi sa zabezpečuje v Rakúsku rozpisom nočných služieb na báze striedania nočných a nedeľných pohotovostných služieb medzi jednotlivými lekárňami: Lekáreň, ktorá má práve zatvorené, má na dverách oznámenie o najbližšej prevádzke s pohotovostnou službou.

Ochrana prostredníctvom systému zdravotného poistenia
Poistenci členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (= členské štáty EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), Švajčiarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Macedónie, Srbska, Čiernej hory a Turecka môžu v Rakúsku po predložení preukazu svojej zdravotnej poisťovne, vystaveným pred nástupom na dovolenku v akútnych prípadoch využiť služby v systéme rakúskeho zdravotníctva za rovnakých podmienok, ako keby boli rakúskymi poistencami. Informácie o možnostiach ošetrenia poskytnú svojim poistencom príslušné poisťovne v ich domovskej krajine.

Kúpele/Liečebné kúpele/Žriedla
Rakúsko obdarila príroda veľkým počtom liečebných kúpeľov a termálnych prameňov. Všetky zariadenia boli zo zákona preskúmané úradnými znalcami a získali riadne oprávnenia. Zoznam indikovaných ochorení je taký rozsiahly, že snáď neexistuje zdravotný problém, na vyliečenie, resp. zmiernenie priebehu alebo - pri včasnej preventíve – predchádzanie ktorému by sa nenašla vhodná kúpeľná liečba. Množstvo termálnych kúpalísk a zariadení wellnessu na najvyššej úrovni pozývajú na získanie dobrého pocitu a uvoľnenia.

Väčšina rakúskych liečebných kúpeľov a kúpeľov disponuje celou paletou možností na športovanie, kultúrne vyžitie a zábavu, kvôli ktorým je známa a uprednostňovaná i medzi turistami.