Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

atb sales 2014

Čísla hovoria za seba: keď atb_sales otvorí svoje brány od 26. do 28. januára 2014 na výstavisku Reed Messe vo Viedni, predstaví približne 600 rakúskych vystavovateľov svoje turistické ponuky pre takmer 400 medzinárodných obchodníkov.

 © Ősterreich Werbung

Tým sa atb_sales 2014 stáva nielen najväčším turistickým veľtrhom krajiny, ale aj fixným termínom pre domácich odborníkov z oblasti cestovného ruchu, ktorí chcú zabezpečiť pre svoje firmy a ponuky čo možno najväčšiu pozornosť zaujímavého odborného publika. Skutočnosť, že veľtrh bude po prvý krát zameraný vyslovene na rakúske turistické ponuky – inak ako tomu bolo počas posledného veľtrhu actb – dodatočne zvyšuje atraktivitu podujatia a záujem zúčastniť sa.
 

Čím je podujatie atb_sales výnimočné: je to exkluzívna turistická platforma, pri ktorej  sa vystavovatelia stretnú priamo s obchodníkmi z brandže a predstavia im ponuky, ktoré je možné ihneď rezervovať. Okrem toho je toto podujatie aj dôležitým zdrojom impulzov a obľúbeným miestom stretnutia zástupcov z brandže – ideálna platforma pre hostí z domova i zo zahraničia pre nadviazanie nových kontaktov, rozbehnutie obchodu alebo prehĺbenie existujúcich  obchodných vzťahov. Österreich Werbung ako usporiadateľ chce prispieť k tomu, aby sa domáca turistická ponuka stretla s medzinárodným dopytom a zároveň optimálne podporiť partnerov pri predaji svojich produktov.