Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Trendy … a čo potom?

Predpovede sú náročné, najmä ak ide o budúcnosť. (Niels Bohr, fyzik) ... a napriek tomu sa o ne zas a znova pokúšame! Jednou z najstarších túžob ľudstva je poznanie budúcnosti, preto sa od pradávna venuje jej predpovedaniu. Spôsobov je snáď ako maku. Počnúc hádaním z rozhodených slepačích kostí, čítaním kávovej usadeniny, cez postavenie hviezd, vykladanie znamení až po extrapoláciu časových radov, ankety medzi odborníkmi, plánovanie scenárov alebo prognostické modely, nehľadiac na to, že zmienené metódy sú viac než rôznorodé, majú vždy rovnaký cieľ: dozvedieť sa niečo o budúcnosti! No i napriek tomu sa nám ju nikdy nepodarí vopred spoznať, dozvieme sa o nej niečo až vtedy, keď sa v nej priamo ocitneme. Čo však chceme napriek tomu dosiahnuť je nasledovné: pozorovať trendy, urobiť si na základe nich závery a podľa nich i konať, aby sme boli čo možno najlepšie pripravení na pravdepodobný budúci vývoj. Radi by sme vám v tom boli nápomocní. Dôkladne sledujeme tematické oblasti dôležité pre cestovný ruch, dokonca aj tie, ktoré sa dôležitými ešte len stanú a predstavujeme vám kompaktné informácie, ktoré môžete následne využiť pri marketingovom a strategickom rozhodovaní. Alebo sa môžete našimi materiálmi inšpirovať pri inovovaní produktov, vypracúvaní ponúk alebo použijete nové nápady na zmenu uhla pohľadu. A samozrejme, že sa nebudeme pridŕžať modelu čítania z rozhodených slepačích kostí, ale sledovania trendov, výsledkov výskumov/zisťovaní a názorov odborníkov. Prajeme vám príjemné čítanie!

Ďalšie články