Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Rok 2011 bol pre európsky cestovný ruch dobrým rokom

Počet medzinárodných hostí stúpol o 6 % na 503 mil. osôb.

 © Österreich Werbung / Peter Burgstaller

Počet medzinárodných hostí prekročil doterajšiu maximálnu hodnotu z roku 2008 (v roku 2009 bol zaznamenaný pokles z dôvodu medzinárodnej hospodárskej krízy, v roku 2010 sa začalo oživenie) a dosiahol úroveň cca 503 mil. osôb (+ 6 %, predbežné výsledky UNWTO Svetovej turistickej organizácie). S výnimkou Švajčiarska (- 1,1 %), stúpol počet medzinárodných návštevníkov vo všetkých destináciách, ktoré zverejnili údaje v čase redakčnej uzávierky. Čierna Hora stagnovala. Relatívne prírastky sa pohybovali medzi + 3% (VB) a cca + 20 % v Lotyšsku a Litve. V Rakúsku vzrástol počet zahraničných hostí o + 4,5 %.

Vyťaženosť v európskych hoteloch sa zvýšila o takmer 3 %. Výrazne nižší nárast vyťaženosti v porovnaní s nárastom návštev medzinárodných hostí jasne ukazuje, že sa domáci turistický ruch v Európe vyvíjal menej dynamicky.

V správe Európskej komisie pre cestovný ruch nazvanej Európsky cestovný ruch 2011 – trendy a perspektívy správa za 4. kvartál, získate prehľad o vývoji návštev zoradených podľa krajiny pôvodu v konkrétnej cieľovej krajine. Návštevy z Nemecka napríklad v roku 2011 stúpli v takmer všetkých európskych destináciách, na Slovensku, v Bulharsku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska poklesli.

Zvláštna kapitola sa venuje téme krízy v eurozóne. Podľa britskej poradenskej spoločnosti Oxford Economics by bolo malo rozdelenie eurozóny dramatické dôsledky nielen na hospodársko-finančnú stabilitu v Európe. V dôsledku medzinárodného prepojenia bánk a finančných trhov by bolo došlo k finančnému šoku, voči ktorému by neboli bývali odolné dokonca ani rozvíjajúce sa krajiny.

Stiahnite si zdarma pôvodnú správu Európskej komisie pre cestovný ruch ETC v angličtine Download