Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Trvalá udržateľnosť v cestovnom ruchu

Naša spoločnosť podlieha neustálej zmene, pričom sociológovia zistili, že sa momentálne nachádzame v štádiu prechodu. V takýchto fázach prechodu sa menia staré hodnoty a nové získavajú na význame.

 © Tourismusverband Saalbach-Hinterglemm

Trvalá udržateľnosť je jednou z tých hodnôt, ktoré hýbu našou spoločnosťou na mnohých úrovniach. Pre zmenu života, životných postojov a hodnôt, ktorú práve zažívame, je preto trvalá udržateľnosť mimoriadne významná, pretože je zameraná na budúcnosť a kvalitu života budúcich generácií.

Trvalo udržateľné plánovanie a konanie pôsobí na všetky oblasti nášho života a v budúcnosti bude tento vplyv ešte výraznejší. Dôkazom toho sú nielen globálne diskusie o klimatických zmenách, politické a kultúrne debaty, dokazujú to aj kľúčové oblasti západného hospodárstva, ak by sme mali spomenúť napríklad len rastúce trhové segmenty ekologických výrobkov a biovýrobkov alebo trvalo udržateľné kapitálové investície. Aj v cestovnom ruchu, jednom z významných trhov budúcnosti, bude hrať trvalá udržateľnosť čoraz dôležitejšiu úlohu.

Čo to vlastne presne znamená, ako by mali vyzerať rakúske trvalo udržateľné cestovateľské ponuky, akým smerom by sme sa mali uberať, aké príklady by nám mohli poslúžiť?

Predložený diskusný dokument vám poskytuje inšpiráciu k vyššie zmieneným otázkam, vysvetlí niekoľko základných pojmov a naznačí cestu, ktorou by sa rakúsky cestovný ruch mohol dopracovať k odpovediam na danú tému. Medzinárodným vývojárom produktov, touroperátorom a novinárom by mal ukázať, aké odpovede a aký vklad môže ponúknuť rakúsky cestovný ruch na relevantné témy budúcnosti týkajúce sa cestovania.

Stanovisko k trvalej udržateľnosti (v nemeckom jazyku):