Navigation Obsah Aktivity v Rakúsku

Zelená iniciatíva v cestovnom ruchu

Návštevníci sa čoraz viac zamýšľajú nad dôsledkami cestovania. Turistický priemysel podporujú mnohé iniciatívy v snahe po dosiahnutí trvalej udržateľnosti.

Pre bežného spotrebiteľa môže byť výzvou, ak sa má upísať trvalo udržateľnému životnému štýlu, táto snaha však zostáva v dosiahnuteľných medziach.

Pre akúkoľvek firmu to však znamená už niečo viac. Nestačí len púhe triedenie odpadu, pretože to by malo byť už štandardom.

Začína sa to už pri stavbe budovy, výbere použitých materiálov, výbere zdrojov energie, ďalej to pokračuje snahou o zníženie množstva vyprodukovaného odpadu a ak táto nie je úspešná, správnym triedením odpadu. Všetko zohráva svoju úlohu, čistiace prostriedky, potraviny, spôsob, akým sa správate k zamestnancom. A ako keby toho ešte nebolo dosť, do istej miery ste zodpovední aj za správanie hostí.

Smernice o trvalo udržateľnom hospodárení obsahujú možnosti certifikácie. Ak sa ich pridŕžate, už ste napoly vyhrali.

A ak by aj toto bolo niekomu primálo, nikto nebráni tým angažovaným spomedzi nás v tom, aby sa v rámci vlastnej činnosti pridali k niektorej z iniciatív alebo ju aspoň podporovali, napríklad predajom nápojov vo fľašiach zo 100 % prírodného materiálu.  Alebo môžete sami vytvoriť iniciatívu, na základe ktorej budete v rámci svojej obchodnej činnosti šetriť životné prostredie.

Linky:

The International Ecotourism Society

Medzinárodná spoločnosť pre ekoturizmus

Green Globe

celosvetovo platný systém certifikácie trvalej udržateľnosti

Klima Bündnis

Klima-Bündnis je európskou iniciatívou miest, obcí a krajov v spojení s partnerskými domorodými národmi amazonských dažďových pralesov. Veľa informácií o cestovnom ruchu!

Umweltberatung

rakúsky zväz združujúci poradenské pracoviská z oblasti ochrany životného prostredia, tipy pre prevádzkovú časť podnikov

Das Umweltnet

on-line platforma k aktuálnym témam z ochrany životného prostredia rakúskeho ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva (v Rakúsku sa používa súhrnný názov ministerstvo pre život)

Krém na opaľovanie,

ktorý nezaťažuje životné prostredie.

Zaujímavý nápad

Cena za prenocovanie by sa mala odvíjať od energetickej spotreby hosťa.

Clean the World

americká podporná organizácia, ktorá zbiera zvyšky mydla z hotelov, recykluje ich a rozdáva v krajinách 3. sveta.

klima:aktiv

iniciatíva rakúskeho ministerstva pre život venovaná aktívnej ochrane klímy, príklady a programy pre oblasť cestovného ruchu & hotelierstva

Das österreichische Umweltzeichen für Reisen

rakúske logo ochrany životného prostredia v odvetví cestovného ruchu