Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Zadaće Austrijskog promidžbenog ureda za turizam

Austrijski promidžbeni ured za turizam nacionalna je turistička organizacija, čija je direktorica od 1. lipnja 2021. diplomirana ekonomistica Lisa Weddig.

Od 1955. godine zadaća ove organizacije jest promocija Austrije kao turističke destinacije. Središnji zadatak Austrijskog promidžbenog ureda za turizam je, skupa sa svim austrijskim partnerima u turizmu, osigurati održanje, odn. izgradnju konkurentnosti Austrije kao turističke destinacije.

Proračun Austrijskog promidžbenog ureda za turizam sastavljen je od članskih doprinosa Saveznog ministarstva poljoprivrede, regija i turizma (BMLRT) i Austrijske gospodarske komore (WKO) te od doprinosa iz austrijske turističke djelatnosti za usluge marketinga. U statutu udruge definirano je za što se koriste javna sredstva od oba člana udruge. Cilj je Austriju kao turističku destinaciju ojačati na međunarodnom tržištu, etablirati ju kao brend te branši prosljeđivati znanja i informacije o promjenama po pitanju potražnje i razvoja.

Članski doprinosi Saveznog ministarstva poljoprivrede, regija i turizma i Austrijske gospodarske komore iznose 32 milijuna eura (75 % Republika Austrija: 24 milijuna eura, 25 % Austrijska gospodarska komora: 8 milijuna eura), dok je ukupan proračun oko 50 milijuna eura. Savezno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma 2019. godine Austrijskom promidžbenom uredu za turizam stavilo je na raspolaganje dodatnih 500.000 eura posebnih sredstava za projekte digitalizacije (inovacijski centar „Next Level Tourism Austria“).

Ključne zadaće

Diljem svijeta trenutačno 200 suradnica i suradnika Austrijskog promidžbenog ureda u 21 uredu na 28 tržišta promiče „odmor u Austriji“.

Ispunjavajući statutorne odredbe oni pritom pružaju sljedeće javne usluge:

Vođenje brenda „odmor u Austriji“

Ovaj brend u sažetom obliku izražava izvrsnost Austrije kao destinacije za odmor, jasno ju razlikuje od konkurencije i prenosi emocionalnu dodanu vrijednost boravka u Austriji.

više

Obrada najperspektivnijih međunarodnih tržišta uz inovativan i suvremen marketing

Na temelju dugogodišnjeg iskustva i znanja o tržištu, prepoznaju se najatraktivnija i najbrže rastuća turistička tržišta, koja se pripremaju za austrijski turizam i obrađuju sukladno za njih relevantnoj tržišnoj strategiji.

više

Partner austrijskih turističkih poduzeća i značajno čvorište u turizmu 

Branša ima značajne koristi od aktualnih i relevantnih znanja o gostima i tržištima kojima raspolaže Austrijski promidžbeni ured za turizam, koji također ima vodeću ulogu u digitalizaciji sadržaja, te također uvelike profitira od usluga i servisa koje Ured nudi.

više