Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Naloge turistične organizacije Österreich Werbung

Österreich Werbung je avstrijska nacionalna turistična organizacija.
Generalna direktorica: mag. Astrid Steharnig-Staudinger

Naloga, ki jo organizacija opravlja že od leta 1955, je promoviranje Avstrije kot dopustniške destinacije. Pri tem Österreich Werbung, skupaj z vsemi avstrijskimi turističnimi partnerji, skrbi za obstoj oz. izboljšanje konkurenčnosti Avstrije kot turistične destinacije.

Proračun organizacije Österreich Werbung je sestavljen iz članarine Ministrstva za kmetijstvo, regije in turizem (BMLRT) in Avstrijske gospodarske zbornice (WKO) ter prispevkov avstrijskega turističnega gospodarstva za marketinške storitve. V statutu društva je zapisano, za katere namene je potrebno porabiti javna sredstva obeh članov društva. In sicer je potrebno turistično destinacijo Avstrija okrepiti na mednarodnem nivoju in jo zakoreniniti kot znamko, prav tako pa s panogo deliti znanje o spremembah glede povpraševanja in razvoja.

Prispevki Ministrstva za kmetijstvo, regije in turizem ter prispevki Avstrijske gospodarske zbornice znašajo 32 milijonov evrov (75 % Republika Avstrija: 24 mio EUR; 25 % WKO: 8 mio EUR), skupni proračun znaša okrog 50 milijonov evrov. Leta 2019 je Ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem organizaciji Österreich Werbung zagotovilo dodatnih 500.000 evrov za projekte digitalizacije (Innovation-Hub „Next Level Tourism Austria“).

Glavne naloge

Po vsem svetu za dopust v Avstriji »Urlaub in Österreich« navdušuje trenutno okrog 200 sodelavcev organizacije Österreich Werbung, ki so aktivni na 28 trgih.

Za izpolnjevanje statutskih zahtev se izvajajo sledeče javne storitve:

Vodenje znamke „Urlaub in Österreich“

Znamka združuje vrhunske storitve Avstrije kot turistične destinacije, jasno diferencira konkurenco in posreduje emocionalno dodatno vrednost bivanja v Avstriji.

Preberite več

Obdelava mednarodnih obetavnih trgov z inovativnim, sodobnim marketingom

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja na trgu identificirajo najbolj atraktivne in rastoče trge za turistične ponudbe, jih prilagodijo avstrijskemu turizmu in pripravijo ustrezno tržno strategijo.

Preberite več