Werken bij Werken bij

Podjetje "Österreich Werbung"

Österreich Werbung (ÖW) je nacionalna turistična organizacija Avstrije. Od leta 1955 je glavni cilj društva (prej pod imenom „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“, od leta 1989 pa „Österreich Werbung“) predstavljanje Avstrije kot turistične države.

Proračunska sredstva nacionalne turistične organizacije Österreich Werbung (ÖW) sestavljajo članarine dveh članov, Republike Avstrije, ki jo zastopa minister za gospodarstvo (75%) in Avstrijske gospodarske zbornice (25%) ter prispevki avstrijskega turističnega gospodarstva (med drugim deželne turistične organizacije, regije in podjetja) za marketinške storitve.   

Za leto 2016 znaša proračun ÖW okrog 50 milijonov Evrov. Članarine Zveznega ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo (BMWFW) in Avstrijske gospodarske zbornice (WKO) znašajo enako kot v preteklih letih 32 milijonov Evrov (BMWFW: 24 milijonov Evrov, WKO: 8 milijonov Evrov). Zvezno ministrstvo za znanost, raziskave in gospodarstvo prav tako zagotavlja avstrijskemu turizmu posebna enkratna sredstva v višini 4 milijonov Evrov v okviru spodbujevalnega programa za poglobljeno in razširjeno obdelavo trga.
Statut društva ÖW določa za katere namene se lahko uporablja javna sredstva obeh članov društva. Sredstva so namenjena krepitvi turistične destinacije Avstrije in blagovne znamke »Počitnice v Avstriji«. Prav tako so sredstva namenjena podajanju znanja in informacij stroki v zvezi z povpraševanjem in razvojem.

Za izpolnjevanje teh nalog trenutno skrbi okrog 200 sodelavk in sodelavcev na Dunaju in v 20 zastopništvih po vsem svetu.
Te in druge informacije najdete v letnem poročilu 2015.
Več informacij vam je na voljo tukaj.