Werken bij Werken bij

Aktualne informacije v povezavi s koronavirusom

Aktualne novice za področje avstrijskega turizma (13. marec 2020)

Aktualna situacija v Avstriji
Kot v veliko drugih državah so se okužbe s koronavirusom pojavile tudi v Avstriji. Avstrijska zvezna vlada je reagirala zelo zgodaj in sprejela daljnosežne ukrepe za omejitev nadaljnje širitve virusa. Med drugim so trenutno ukinjeni neposredni leti iz Irana, Severne Koreje, Kitajske in Italije. Od ponedeljka bodo ukinjeni tudi leti iz Francije, Španije in Švice. Prekinjen je tudi železniški promet z Italijo. Izvajanje velikih dogodkov, na katerih bi se v zunanjih prostorih zbralo več kot 500 oz. v notranjih prostorih več kot 100 oseb, je prepovedano. Zapirajo se tudi šole in univerze oz. se preselijo v spletno okolje. Smučarsko sezono predčasno zaključujejo Tirolska, Salzburg in Predarlska. Avstrijski zvezni muzeji ostajajo zaprti. Vsi ti ukrepi pomenijo rez v naše vsakodnevno življenje. Naši najpomembnejši prioriteti sta namreč zajezitev koronavirusa ter zdravje našega prebivalstva in naših gostov.

Vstop v Avstrijo
Trenutno obstajajo ob vstopu v državo omejitve za potnike z ogroženih območij. Neposredni leti iz Irana, Severne Koreje, Kitajske in Italije so ukinjeni. Prekinjen je tudi železniški promet z Italijo in Slovaško. Osebe, ki potujejo iz Italije v Avstrijo, morajo ob vstopu v državo predložiti zdravniško potrdilo o negativnem rezultatu testa na COVID 19. V nasprotnem primeru bo njihov vstop v državo zavrnjen. Potovanja skozi državo brez vmesnih postankov so dovoljena. Prav tako so državljani tretjih držav, ki so se v zadnjih 14 dnevih pred prihodom v Avstrijo nahajali na območju tveganja COVID 19, zavezani, da ob prihodu predložijo zdravniško potrdilo o negativnem rezultatu testiranja. Zdravniško potrdilo ob prihodu ne sme biti starejše od štirih dni. Za območja tveganja veljajo države, za katere zaradi velike razširjenosti koronavirusa odsvetujejo potovanja. Več informacij o opozorilih glede potovanj najdete na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve.

Ob sumu okužbe s koronavirusom morajo osebe, ki potujejo v Avstrijo ali skozi njo, opraviti poseben zdravstveni pregled.

Opozorila ob vstopu v Avstrijo
Na povezavi v nadaljevanju so vam na voljo opozorila glede potovanja v Avstrijo oz. v posamezne regije znotraj Avstrije. Aktualni pregled novosti.

Informacije v povezavi z zaprtjem smučarskih območij v Avstriji
Tudi v Avstriji dosledno sprejemamo daljnosežne ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa. Naša najvišja vrednota je namreč zdravje – tako našega prebivalstva kot tudi gostov. Zaradi tega bodo od ponedeljka, 16. 3. 2020, zaprta smučarska območja v sledečih zveznih deželah:

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bodo na vseh smučarskih območjih zaprte vzpenjače in drugi obrati. Za povratek gostov, ki se trenutno še nahajajo na teh območjih, domov, je ustrezno poskrbljeno.

Prepoved izvajanja večjih dogodkov
Avstrijski zdravstveni organi so odredili tudi prepoved izvajanja večjih dogodkov, na katerih bi se v zunanjih prostorih zbralo več kot 500 oz. v notranjih prostorih več kot 100 oseb. Ta prepoved zaenkrat velja do 3. aprila, in sicer tudi za zabavišča, kot so na primer kinodvorane in diskoteke. Gostinski obrati, katerih osnovni namen je zagotavljanje hrane, so po mnenju ministrstva za zdravje izvzeti iz prepovedi zbiranja ljudi, vendar bari in drugi gostinski obrati ne spadajo v to skupino. Lastniki obratov morajo poskrbeti za to, da se v enem prostoru ne zadržuje več kot 100 oseb hkrati, vključno z osebjem. Več informacij najdete na spletnih straneh Zveznega ministrstva za kmetijstvo, regijo in turizem (nem. BMLRT).

Obravnavanje zahtevkov za odpoved
Informacije o pravni podlagi pri zahtevkih za odpoved so prizadetim podjetjem na voljo na gospodarski zbornici.

Informacije za turistično stroko
Združenje Österreich Werbung je v nenehni izmenjavi informacij s pristojnimi upravnimi organi ter s pisarnami združenja Österreich Werbung na posameznih tržiščih. Za kitajski trg je bila ustanovljena skupina WeChat, da bi zainteresirane strokovnjake, ki so usposobljeni in dejavni na področju turizma, oskrbeli z aktualnimi informacijami. Za pridružitev omenjeni skupini nam posredujte svoj WeChat ID na emanuel.lehner@austria.info. Za italijanski trg je pisarna združenja Österreich Werbung v Milanu ustanovila skupino WhatsApp. Za pridružitev omenjeni skupini nam posredujte sporočilo WhatsApp na +39 375 6275522.

Tudi naše novice za stroko ÖW News nenehno informirajo o novostih v povezavi s koronavirusom in njegovih učinkih na turizem. Tukaj se lahko brezplačno prijavite na novice.

Situacija na tržiščih
Strokovnjaki za tržišča združenja ÖW poročajo tako o aktualni situaciji kot tudi o trenutnem razvoju povpraševanja na posameznih tržiščih. Več na aktualnih novicah o trenutnem stanju z dnem 13. marec 2020.

Paket odgovornosti za turizem
Da bi v trenutni težki situaciji podprli turistično stroko in plačilne sposobnosti ogroženih majhnih in srednje velikih podjetij, jim bo Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regijo in turizem (nem. BMLRT) skupaj z avstrijsko banko Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) s financiranjem in subvencioniranjem investicij na področju turizma, namenilo paket odgovornosti v obsegu do 100 milijonov evrov. Več informacij najdete na spletni strani BMLRT. Vlogo že lahko oddate preko spletne strani ÖHT.

Vpliv na globalne tržne dejavnosti
Združenje Österreich Werbung je dejavno na 30 tržiščih po svetu. Trenutno spremljamo situacijo in ocenjujemo posamezne načrtovane dejavnosti na tržiščih skupaj z našimi partnerji. Informacije o tem, kako združenje Österreich Werbung (ÖW) ob tem ukrepa, je zabeleženo na tem sezmanu tržnih dejavnosti.

Avstrijski dnevi turizma (Österreichische Tourismustage - ÖTT/ATB)
Kot enega izmed ukrepov proti širjenju koronavirusa, so avstrijski zdravstveni organi sprejeli odločitev o vsesplošni prepovedi večjih dogodkov do 3. 4. 2020. Trenutno velja, da se bodo predvideni dogodki lahko izvajali po 3. 4. 2020, vendar na tej točki še ne vemo, ali bo ta prepoved trajala tudi po 3. 4. 2020. To pomeni, da ne moremo z gotovostjo napovedati, ali bo dogodek ÖTT potekal, kot je predvideno. Razvoj dogodkov natančno spremljamo in vas bomo o vsem še naprej redno obveščali. Vse informacije, povezane z dogodkom ÖTT, najdete na spletni strani ÖTT.

IMEX je odpovedan
Sejem IMEX (12.-14. maj v Frankfurtu) je bil s strani organizatorjev odpovedan. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung je že vzpostavila stik z udeleženimi avstrijskimi partnerji.

 

Več podrobnih informacij v slovenščini: