Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Österreich Werbung - Tal og fakta

Østrigs nationale turistorganisation, Die Österreich Werbung (ÖW), har siden 1955 arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring feriemålet Østrig.

Organisationen, der indtil 1989 arbejdede under navnet Österreichische Fremdenverkehrswerbung, har i tæt samarbejde alle de øvrige østrigske turistaktører haft til opgave at støtte op om og udvikle Østrigs konkurrencedygtighed på det internationale marked for turisme. Dermed yder ÖW et vigtigt og betydningsfuldt bidrag til øgelsen af Østrigs markedsandele på turismeområdet.

Kerneopgaver for ÖW: 

  • Markedsføring af brandet ”Urlaub in Österreich”, der skal differentiere Østrig fra andre destinationer og samtidig formidle følelsesmæssige merværdier ved ferieophold i Østrig
  • Bearbejdning af de mest lovende internationale markeder gennem innovativ markedsføring
  • Agere samarbejdspartner for de østrigske turistaktører samt netværkssamlingspunkt på turismeområdet, således at den samlede branche kan profitere af ÖW’s faktuelle og velunderbyggede viden om både kunder og marked 


Budget
ÖW’s budget dækkes dels af medlemsbidrag fra det østrigske Ministerium for Videnskab, Forskning og Erhverv med 24 mio. EUR (75 %) samt af Østrigs Erhvervskammer med 8 mio. EUR. (25 %), dels bidrag fra forskellige turistvirksomheder, organisationer og regionale sammenslutninger. I 2014 er ÖW’s samlede budget på ca. 50 mio. EUR.

Aktiviteter
I 2014 vil ÖW’s aktiviteter være koncentreret om markederne i Vesteuropa, Centralasien samt oversøiske markeder som USA og Australien. De pågældende markeder udgør i dag omkring 95 % af alle overnatninger (2012: I alt mere end 131 millioner). I forbindelse med turistprojekter i alle øvrige nationer vil ÖW agere som primær samarbejdspartner. 

ÖW’s aktiviteter spænder fra reklamekampagner for turistlandet Østrig over kontakt til potentielle mediepartnere, pressearbejde og fremstilling af temapjecer til organisering af messer, udarbejdelse af salgsstrategier, iværksættelse af samarbejde med lokale rejsearrangører og rejsebureauer samt uddannelse af personale i rejsebranchen.

ÖW stiller endvidere individuelt målrettede marketingskampagner til rådighed for de østrigske turistaktører.

Udover ”Urlaubservice der Österreich Werbung” – det største informations- og servicecenter for ”Urlaub in Östereich” – er internetportalen www.austria.info et centralt omdrejningspunkt for arbejdet i ÖW. Portalen er Østrigs største turistplatform på internettet og formidler informationer samt tilbud fra hele Østrig på i alt 20 forskellige sprog.