Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Österreich Werbung: Tal og fakta om organisationen

Østrigs nationale turistorganisation, die Österreich Werbung (ÖW), har siden 1955 arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring feriemålet Østrig.

Organisationen, der indtil 1989 arbejdede under navnet Österreichische Fremdenverkehrswerbung, har i tæt samarbejde med alle de øvrige østrigske turistaktører haft til opgave at støtte op om og udvikle Østrigs konkurrencedygtighed på det internationale marked for turisme. Dermed yder ÖW et vigtigt og betydningsfuldt bidrag til forøgelsen af Østrigs markedsandele på turismeområdet.

Organisationens kerneopgaver: 

  • Markedsføring af brandet ”Ferie i Østrig”, der skal differentiere Østrig fra andre destinationer og samtidig formidle følelsesmæssige merværdier ved ferieophold i Østrig.
  • Bearbejdning af de mest lovende internationale markeder gennem innovativ markedsføring.
  • At agere samarbejdspartner for de østrigske turistaktører samt agere netværkssamlingspunkt på turismeområdet, således at den samlede branche kan profitere af ÖW’s faktuelle og velunderbyggede viden om både målgruppe og marked. 


Budget

ÖW’s budget dækkes dels af medlemsbidrag fra det østrigske Ministerium for Videnskab, Forskning og Erhverv med 24 mio. EUR (75 %) samt af Østrigs Erhvervskammer med 8 mio. EUR. (25 %), dels af bidrag fra forskellige turistvirksomheder, organisationer og regionale sammenslutninger. I 2018 var ÖW’s samlede budget på ca. 50 mio. EUR.

Aktiviteter

Hvert år gennemfører ÖW mere end 1.500 markedsføringsaktiviteter i denne form på verdensplan. Aktiviteterne spænder fra klassisk reklame- og pressearbejde for Østrig som turistdestination til online-aktiviteter, salgsfremmende platforme eller uddannelse for rejsebureau- og rejsearrangørbranchen.

ÖW koncentrerer sig i den forbindelse om udviklingen af markederne i de tre geografiske områder Vesteuropa, Central- og Østeuropa og oversøiske markeder som USA og Australien. Disse markeder, hvor ÖW også er stærkt repræsenteret med egne kontorer, dækker mere end 96 procent af alle overnatninger og har det største potentiale for indenlandsk turisme.

Udover ”Urlaubservice der Österreich Werbung” – det største informations- og servicecenter for ”Urlaub in Östereich” – er internetportalen www.austria.info et centralt omdrejningspunkt for arbejdet i ÖW. Portalen er Østrigs største turistplatform på internettet og formidler informationer samt tilbud fra hele Østrig på i alt 20 forskellige sprog.