Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Het Oostenrijks Toeristenburo

Het Oostenrijks Toeristenburo/Österreich Werbung (ÖW) is de nationale toerisme-organisatie van Oostenrijk en streeft haar belangrijkste doel na: het promoten van vakantieland Oostenrijk.

Het Oostenrijks Toeristenburo/Österreich Werbung (ÖW) is de nationale toerisme-organisatie van Oostenrijk. Sinds 1955 streeft de vereniging (vroeger onder de naam ‘Österreichische Fremdenverkehrswerbung’ en sinds 1989 als ‘Österreich Werbung’) haar belangrijkste doel na: promotie van het vakantieland Oostenrijk. Het kernstreven van ÖW is, om samen met alle Oostenrijkse toeristische partners de concurrentiepositie van Oostenrijk als toeristische bestemming te behouden en te vergroten. Daarmee levert ÖW een essentiële bijdrage aan de stijging van het Oostenrijkse aandeel op de internationale toerismemarkt.

Budget
Het budget van de ÖW bedraagt in jaarlijks ca. 50 miljoen euro. Deze bestaat uit ledenbijdragen van de twee verenigingsleden der republiek Oostenrijk (75%) en de Kamer van Koophandel van Oostenrijk (25 %), van in totaal 32 miljoen euro en uit prestatiebijdragen van de Oostenrijkse toerismebranche (o.a. toerisme-organisaties, regio’s en ondernemingen) voor marketingactiviteiten.

In de verenigingsstatuten van de ÖW is vastgesteld, waarvoor de bijdragen van de beide verenigingsleden ingezet moeten worden. Met als doel om Oostenrijk als toeristische bestemming te versterken, als merk te vestigen en de kennis over veranderingen en ontwikkelingen in de branche door te geven. Voor deze taken zijn op dit moment wereldwijd ca. 200 medewerkers bij de ÖW werkzaam in 20 markten. In overeenstemming met de wettelijke eisen, worden daarom de volgende openbare diensten vervuld: 
 
Kerntaken van het Oostenrijks Toeristenburo

  • Gebruikmaken van het handelsmerk ‘Vakantie in Oostenrijk’: het handelsmerk maakt Oostenrijk als vakantieland herkenbaar en brengt de emotionele meerwaarde van een verblijf in Oostenrijk tot stand.
  • Bewerken van de internationaal meest veelbelovende markten met innovatieve, moderne marketing.
  • Partner van de Oostenrijkse toeristische ondernemingen en essentiële netwerkknooppunten in het toerisme: de branche profiteert van de altijd actuele en gefundeerde kennis van ÖW over de gasten en markten.

In principe worden deze 3 kerntaken aan de basis door openbare gelden gefinancierd, en derhalve door de ÖW verstrekt/uitgevoerd. Daarbij zijn er functies en diensten die aan de branche ter beschikking worden gesteld. In de marketingactiviteiten, waaraan toeristische partners met hun eigen concrete producten kunnen deelnemen, neemt de ÖW de basisfinanciering over. Door de (niet kostendekkende) deelnamebijdragen van de partners worden deze versterkt.

Onze activiteiten
Elk jaar voert de ÖW wereldwijd meer dan 1.500 marketingactiviteiten op deze manier uit. Het spectrum van deze activiteiten varieert van traditionele reclame en public relations voor Oostenrijks als toeristische bestemming tot en met online activiteiten, verkoopplatformen en trainingen voor de reisbureau- en touroperatorbranche.

Daarbij concentreert de ÖW zich op de bewerking van de markten in de drie geografische gebieden West-Europa, Centraal- en Oost-Europa en overzee. Deze markten, waar de ÖW grotendeels ook met eigen kantoren vertegenwoordigd is, dekken meer dan 96% van alle overnachtingen en vertonen het grootste potentieel voor het binnenlands toerisme.

Naast de kerntaken van de ÖW voor de toeristische branche is ook de gasteninformatie van groot belang welke uitgevoerd wordt met de 'Vakantieservice van het Oostenrijks Toeristenburo' (het grootste informatie- en servicecenter voor ‘Vakantie in Oostenrijk’) en de website www.austria.info. Op Oostenrijks grootste toeristisch internetplatform vindt de gast informatie en aanbiedingen uit heel Oostenrijk (momenteel in 20 talen).

Brochures bestellen/downloaden
De mooiste brochures uit Oostenrijk.

Hier bestellen of downloaden

Österreich Werbung Den Haag
Lange Voorhout 86, 2514 EJ Den Haag