Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Rakouská národní turistická centrála - Österreich Werbung

Österreich Werbung (ÖW) je národní turistickou organizací Rakouské republiky. Již od roku 1955 sleduje tento obecně prospěšný spolek (původně pod názvem „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“, od roku 1989 jako „Österreich Werbung“) svůj hlavní cíl - propagaci Rakouska jako turistické destinace. Hlavním posláním ÖW je pečovat spolu se všemi rakouskými turistickými partnery o zachování a posilování konkurenceschopnosti turistické destinace Rakousko. Tím ÖW podstatnou měrou příspívá ke zvyšování tvorby hodnot pro rakouský turismus a průmysl volného času.

Rozpočet

Rozpočet ÖW sestává z členských příspěvků obou členů spolku - Rakouské republiky, zastoupené Ministrem hospodářství (75 %), a Rakouské hospodářské komory (25 %) a dále z příspěvků od rakouské turistické branže (mj. zemských turistických centrál, regionů a podniků) za plnění v oblasti marketingu.

Členské příspěvky od Spolkového ministerstva vědy, výzkumu a hospodářství (BMWFW) a Rakouské hospodářské komory (WKO) jsou na rok 2016 stanoveny - stejně jako v uplynulých letech - na 32 milionů EUR (BMWFW: 24 mil. EUR, WKO: 8 mil. EUR). Celkový rozpočet ÖW na rok 2016 činí kolem 50 milionů EUR.

Ve statutu ÖW je zakotveno, za jakým účelem smějí být vynakládány veřejné prostředky obou členů spolku. V souladu s tím slouží k posilování Rakouska jako turistické destinace a prohlubování jejího zakotvení jako značky, jakož i k předávání znalostí o změnách v poptávce a aktuálním vývoji v odvětví cestovního ruchu subjektům rakouského turismu.

Při plnění těchto úkolů je v současné době celosvětově činných kolem 200 zaměstnanců ÖW. V rámci plnění výše uvedených zadání statutárních úkolů jsou vykonávány následující veřejné služby:

Klíčové úkoly Österreich Werbung

  • Řízení značky „Dovolená v Rakousku“: značka umožňuje rozlišit Rakousko jako turistickou destinaci a zprostředkuje emocionální přidanou hodnotu pobytu v Rakousku.
  • Přítomnost na mezinárodně nejperspektivnějších trzích prostřednictvím inovativního a moderního marketingu.
  • Partnerství směrem k rakouským turistickým podnikům. ÖW představuje  důležitý uzlový bod v síti cestovního ruchu: branže profituje ze vždy aktuálních a fundovaných znalostí ÖW o hostech a trzích.


V zásadě jsou tyto 3 klíčové úkoly základně finacovány z veřejných prostředků a z tohoto důvodu dávány k dispozici prostřednictvím ÖW. Existují přitom  takové nabídky a servisní služby, které jsou dávány k dispozici stejnou měrou celé turistické branži. U marketingových aktivit, na kterých se turističtí partneři mohou podílet svými vlastními konkrétními produkty, přebírá ÖW základní finacování. Tyto aktivity jsou pak posilovány pomocí příspěvků od partnerů (které nepokrývají náklady).

Aktivity

ÖW provádí takto každoročně po celém světě na 1.500 marketingových aktivit. Paleta těchto aktivit sahá od klasické nebo tiskové reklamy na turistickou destinaci Rakousko přes on-line aktivity až po platformy na podporu prodeje nebo školení pro cestovní kanceláře a agentury.

ÖW přitom soustřeďuje svou činnost na trhy ve třech geografických regionech: západní Evropa, střední a východní Evropa (CEE) a zámoří. Tyto trhy, na kterých je ÖW z velké části zastoupena svými kancelářemi, pokrývají více než 96 % veškerých přenocování (za rok 2012: přes 131 milionů) a vykazují největší potenciál pro rakouský turismus.

Důležitou součástí základních služeb ÖW pro turistickou branži jsou také informace pro koncové zákazníky, jejichž jádrem je kromě informačního servisu "Urlaubsservice der Österreich Werbung" (největší informační a servisní centrum pro „Dovolenou v  Rakousku“) internetový portál www.austria.info. Na této největší rakouské internetové turistické platformě jsou pro potenciální hosty přehledně utříděny informace a nabídky z celého Rakouska, v současné době ve 20 jazycích.