Austriacka turystyka w liczbach w 2021 roku

W 2021 roku w austriackiej turystyce odnotowano 79,6 mln noclegów, co oznacza spadek o 18,7% w stosunku do roku 2020. W porównaniu z 2019 roku liczba zarezerwowanych noclegów była niższa o 47,9%. Oznacza to, że poziom ten jest taki sam jak w 1970 roku (79,5 mln noclegów).

W 2021 roku odnotowano 22,1 mln przyjazdów. Liczbe te były niższe o 11,5% lub 52,1% w porównaniu z rokiem 2019. Udzielone noclegi gości krajowych były o 25,9% niższe od wartości z 2019 roku, a liczba noclegów udzielona gościom zagranicznym spadła o 55,7%.

- W niektórych krajach związkowych liczba noclegów w roku kalendarzowym 2021 odnotowała wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Przykładowo liczba zarezerwowanych noclegów w Burgenlandzie wzrosła o 9,7%, w Dolnej Austrii o 9,4%, w Wiedniu o 8,9%, a w Górnej Austrii o 5,2%.

 

Największe spadki  w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w Tyrolu – spadek o 28,9 %, a także w Vorarlbergu (spadek o 28,3%). W porównaniu z 2019 rokiem w Burgenlandzie odnotowano spadek rezerwowanych noclegów o 20,3%, a w Karyntii o 23,5%.

 

Źródło: Statistik Austria