Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności Österreich Werbung

1. Informacje ogólne
Österreich Werbung przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności klientów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych (DSG 2000) i ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG 2003). Wszyscy pracownicy Österreich Werbung są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych zgodnie z § 15 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
2. Przetwarzanie danych w niniejszej witrynie
Podczas odwiedzin niniejszej witryny rejestrowane są dane, które wykorzystujemy do celów analitycznych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do naszych wewnętrznych celów i nie są przekazywane osobom trzecim.
Rejestrowanie danych odwiedzających witrynę służy następującym celom:

analiza korzystania z witryny w celu badania rynku i optymalizacji treści
dostosowanie treści witryny do potrzeb odwiedzających
remarketing zapytań użytkowników w celu promowania turystyki w Austrii
poprawa przyjazności dla użytkownika i wygody obsługi witryny
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych oraz zgłoszeń do newslettera ÖW rejestrowane są poza tym dane niezbędne dla realizacji zamówienia.
Poniżej przedstawiamy dane, które podlegają rejestracji, i sposób ich gromadzenia.
 
3. Zapisywanie danych adresowych do zamówień i subskrypcji
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych lub subskrypcji newslettera rejestrowane są dane niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji wysyłki. Po dostarczeniu zamówionych materiałów dane te są usuwane.
Osoby, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać od nas zaproszenia i informacje, mają do dyspozycji dodatkową możliwość wyboru. Dane osób, które wybiorą tę możliwość, pozostaną zarejestrowane, dzięki czemu także w przyszłości będziemy mogli wysyłać do nich ciekawe oferty, mieszczące się w zakresie ich zainteresowań. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
Dane, które rejestrujemy w ramach realizacji zamówień, nie są nigdy używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani śledzenia aktywności w sieci naszych klientów. Dane kontaktowe klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 
4. Adresy IP
Każde zapytanie kierowane do witryny internetowej wiąże się z przekazaniem adresu IP odwiedzającego do serwera www. Jest to niezbędne z przyczyn technicznych, ponieważ umożliwia wysłanie odpowiedzi do właściwego odbiorcy.
Adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych w momencie połączenia się przez klienta z internetem. Dostawcy usług mogą określić, który adres IP był używany przez jednego z ich klientów w określonym czasie. Tym samym za pośrednictwem zapytania do dostawcy usług internetowych teoretycznie można stwierdzić tożsamość danego odwiedzającego.
Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu obrony przed atakami hakerskimi) rejestrujemy adresy IP związane ze wszystkimi zapytaniami odwiedzających. Wygenerowane protokoły są jednak wykorzystywane wyłącznie w celu śledzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i sprawdzane tylko w przypadku, gdy zachodzi konkretne podejrzenie. Poza tym adresy IP nie są trwale rejestrowane i podlegają usunięciu po maksymalnie 4 tygodniach.
 
5. Cookies
Cookies to bardzo małe pliki, zapisywane na komputerze odwiedzającego przez odwiedzany serwis internetowy. Nie mogą one być używane do odczytywania innych danych znajdujących się na komputerze. Witryny internetowe stosują pliki cookie, aby zapewnić możliwość odtwarzania używanych wcześniej ustawień użytkownika i przebiegu zapytań odwiedzającego.
Österreich Werbung używa plików cookie, aby lepiej dopasować ofertę austria.info / austriatourism.com do potrzeb naszych klientów i optymalnie uporządkować treści zamieszczane na naszych stronach internetowych. Informacje te są także wykorzystywane w celu doskonalenia struktury nawigacji witryny austria.info / austriatourism.com i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika.
Dodatkowe pliki cookie mogą być także wysyłane przez innych dostawców, których dodatkowe usługi są oferowane na naszych stronach internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na dostawców tych usług i nie wykorzystujemy ich plików cookie do własnych celów.
Standardowo każda przeglądarka internetowa akceptuje wszystkie pliki cookie. Można jednak w taki sposób zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie przyjmowała plików cookie lub po każdej sesji automatycznie je usuwała. Odpowiednie instrukcje znajdują się na stronach pomocy technicznej producenta przeglądarki.
Pliki cookie różnych reklamodawców można dezaktywować za pośrednictwem następującej strony internetowej:
Your Online Choices - zarządzanie preferencjami

6. Twyn
Witryny Österreich Werbung stosują technologie targetowania firmy twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com). Są one stosowane w celu skierowania spersonalizowanej reklamy do osób odwiedzających strony podmiotów współpracujących z twyn w zakresie reklamy.
Reklamy takie są wyświetlane na podstawie plików cookie oraz analizy wcześniejszego sposobu korzystania z naszych stron przez użytkownika. Dane uzyskane w ten sposób są rejestrowane wyłącznie w sposób zanonimizowany.
Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na opisaną powyżej procedurę analizy sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej.
Monitorowanie i spersonalizowaną reklamę obsługiwane przez Twyn można wyłączyć odwiedzając stronę: et.twyn.com
Użytkownik znajdzie na niej link, za pomocą którego może dezaktywować wyświetlanie spersonalizowanej reklamy. Wyrejestrowanie następuje za pomocą specjalnego pliku opt-out cookie. Pozostaje ono w mocy tylko, jeżeli plik ten nie zostanie wykasowany z przeglądarki.
 
7. Działanie wtyczek mediów społecznościowych
Na stronach Österreich Werbung znajdują się wtyczki portali społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter i Pinterest. Wtyczki te można rozpoznać po logo w dolnej części danej strony.
Standardowy sposób działania tych wtyczek nie jest zgodny z naszymi wyobrażeniami o ochronie danych osobowych i polityką prywatności, ponieważ zgodnie z nim każda wizyta na naszych stronach powodowałaby nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem operatora serwisu społecznościowego, które nie byłoby oczywiste dla odwiedzającego. Z tego powodu stosujemy zaprojektowane przez firmę heise dwustopniowe rozwiązanie, dzięki któremu dane są przekazywane operatorom portali społecznościowych tylko za zgodą odwiedzających.
Przyciski portali społecznościowych na naszych stronach są wstępnie dezaktywowane i nie generują połączenia z serwerami Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Aktywują się one i generują połączenie dopiero po kliknięciu przycisku i wyrażeniu w ten sposób zgody na komunikację z portalami społecznościowymi. Następnie za pomocą drugiego kliknięcia można przekazać swoją rekomendację.
Szczegóły dotyczące opartego na podwójnym kliknięciu rozwiązania firmy heise można znaleźć na stronie www.heise.de. Kliknięcie na aktywowany przycisk rekomendacji przesyła do operatora portalu społecznościowego informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. Na przykład po kliknięciu przycisku „Lubię to" użytkownik zalogowany do swojego profilu na Facebooku może umieścić na nim linki do treści naszych stron. W ten sposób Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem danego użytkownika. Informujemy, że jako operator stron internetowych nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także sposobu ich wykorzystywania przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych:
Facebook: de-de.facebook.com
Google+: www.google.com
Twitter: twitter.com
Pinterest: about.pinterest.com
 
8. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
Co do zasady nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody. Dane osobowe przechowujemy z zachowaniem określonych ustawowo terminów.
Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko za zgodą użytkownika i tylko w zakresie ograniczonym do spełnienia jego potrzeb. Wyjątek stanowią dane przekazywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych witryn. Dane są przekazywane podmiotom realizującym zlecenia (usługodawcom) co do zasady tylko pod warunkiem, że są oni w stanie zapewnić korzystanie z danych w sposób zgodny z prawem i bezpieczny.
 
9. Prawo do informacji
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich, przetwarzanych przez nas, danych osobowych. W celu uzyskania informacji w zakresie ochrony danych oraz skorzystania z prawa do informacji i innych praw (prawo do poprawiania, usuwania danych, odwołania zgody i wniesienia sprzeciwu) prosimy kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej datenschutz@austria.info.
 
10. Prawo do odwołania zgody i wniesienia sprzeciwu
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do odwołania w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika i skasujemy je z zachowaniem określonych ustawowo terminów przechowywania.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie jest przewidziane prawem, użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych z powodu naruszenia przeważającego godnego ochrony interesu w zachowaniu tajemnicy. Jeżeli warunek powyższy zostanie spełniony, usuwamy dane użytkownika z zachowaniem określonych ustawowo terminów przechowywania w ciągu 8 tygodni.
 
11. Rejestracja i numer DVR
Österreich Werbung jest podmiotem zarejestrowanym przez austriacki Organ Ochrony Danych i wpisanym do rejestru pomiotów przetwarzających dane. Na podstawie rejestracji przydzielono Österreich Werbung następujący numer zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 0008133.
 
12. Piksel monitorowania konwersji Facebooka
Za zgodą użytkownika nasza witryna korzysta z usługi „piksel monitorowania konwersji” dostarczanej przez Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta umożliwia nam monitorowanie działań użytkowników po kliknięciu reklamy na Facebooku i przeniesieniu ich do witryny reklamodawcy. Umożliwia ona nam rejestrowanie skuteczności ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i związanych z badaniami rynku. Zgromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie mamy wglądu w dane osobowe poszczególnych użytkowników. Zgromadzone dane są jednak rejestrowane i przetwarzane przez serwis Facebook. Informujemy użytkowników w tym zakresie zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z danymi związanymi z profilem użytkownika na Facebooku i używa ich do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi danych www.facebook.com/about/privacy/. Usługa monitorowania konwersji umożliwia Facebookowi, podobnie jak i jego partnerom, wyświetlanie użytkownikowi reklam na Facebooku i poza nim. Dodatkowo w tych celach na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie.

Zgodę mogą wyrazić tylko użytkownicy w wieku powyżej 13 lat. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 lat, powinny zwrócić się do swoich opiekunów.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
 
13. Remarketing / Retargeting na Facebooku
Na naszych stronach zainstalowano tagi remarketingowe portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas wizyty na naszych stronach za pośrednictwem tagów remarketingowych nawiązuje się połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że użytkownik o określonym adresie IP odwiedził naszą stronę. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem danego użytkownika. Otrzymane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu wyświetlania reklam na Facebooku. Informujemy, że jako operator stron internetowych nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także sposobu ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

14. Google Analytics
Witryny Österreich Werbung korzystają z usługi Google Analytics w celu prowadzenia analiz internetowych. Korzystanie z tej usługi również jest możliwe poprzez zapisanie pliku cookie na komputerze użytkownika.
Wygenerowane w ten sposób informacje, łącznie z adresem IP użytkownika, są przesyłane na serwer w USA i tam zapisywane. Ze względu na ochronę danych osobowych Österreich Werbung korzysta z funkcji „_anonymizeIP()“, dzięki której przekazywane adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, co wyklucza bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą.
Google przekazuje te dane osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub jeżeli osoby te przetwarzają dane na zlecenie Google. Szczegółowe informacje na temat usługi Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com.
Österreich Werbung korzysta z funkcji Google Analytics w celu analizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, np. w formie zanonimizowanych analiz i grafik na temat odsłon i odwiedzin, a także w celach związanych z remarketingiem, generowaniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracją managera usługi DoubleClick, generowaniem raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics.
Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych na jego temat przez Google, w sposób i w celach opisanych powyżej.
Użytkownik może wyłączyć śledzenie przez Google Analytics poprzez kliknięcie przycisku „Wyłącz Google Analytics”.
Aby dezaktywacja działała na stałe, przeglądarka użytkownika musi akceptować cookies.
Alternatywnie, w celu zapobieżenia gromadzeniu danych, można zainstalować dodatek Google do przeglądarki.