Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Österreich Werbung na świecie

Österreich Werbung (ÖW) jest narodową organizacją turystyczną Austrii. Jej początki sięgają roku 1955, kiedy to utworzone zostało Stowarzyszenie Austriackiego Biura Promocji Turystyki - Österreichische Fremdenverkehrswerbung. Od 1989 roku organizacja istnieje pod nazwą Österreich Werbung.

Österreich Werbung

Österreich Werbung (ÖW) jest narodową organizacją turystyczną Austrii. Jej początki sięgają 1955 roku, kiedy to utworzone zostało Stowarzyszenie Austriackiego Biura Promocji Turystyki - Österreichische Fremdenverkehrswerbung. Od 1989 roku organizacja istnieje pod nazwą Österreich Werbung. Główny celem ÖW, wraz z austriackimi partnerami, jest utrzymywanie oraz robudowa wizerunku turystyki austriackiej. Tym samym ÖW istotnie działa na rzecz budowania marki austriackiej turystyki na świecie.

Budżet

Budżet ÖW składa się w 75% z wpływów Ministerstwa ds. Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki oraz w 25% z wpływów Izby Gospodarczej Republiki Austrii. Oprócz tego ÖW świadczy usługi marketingowe na rzecz organizacji turystycznych, regionów oraz obiektów hotelarskich.

Wpływy Ministerstwa ds. Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) i Izby Gospodarczej Republiki Austrii (WKO) wynoszą na rok 2014, podobnie jak i w poprzednich latach, 32 mln euro (BMWFW: 24 mln euro, WKO: 8 mln euro). Łączny budżet w 2014 roku kształtuje się na poziomie ok. 50 mln euro.

W statucie ÖW jest wyraźnie zapisane, gdzie lokowane są publiczne środki obu udziałowców. Głównym założeniem organizacji jest troszczyć się wspólnie ze wszystkimi austriackimi partnerami o rozszerzenie możliwości turystyczych, jakie daje Austria.

W tym celu ÖW zatrudnia na całym świecie blisko 220 pracowników, których zadaniem jest realizowanie poniższych założeń satutowych.

Główne zadania Österreich Werbung

pozycjonowanie, rozwój oraz dbanie o silną markę o nazwie "Urlop w Austrii"
innowacyjne działania marketingowe mające na celu pozycjonowanie Austrii jako destynacji urlopowej na najważniejszych rynkach przyjazdowych
partnerstwo austriackiej branży turystycznej oraz systematyczne badania rynków, profesjonalne zarządzanie wiedzą na temat destynacji oraz rozwój marketingu zorientowanego na docelowego klienta


Powyższe działania współfinansowane są ze środków publicznych. Dlatego też Österreich Werbung opracowała oferty i pakiety świadczeń, które bez wyjątku proponowane są każdemu z branży. Partner ma wówczas możliwość przyłączenia się do projektu z własnym produktem.

Aktywności

Co roku przeprowadza ÖW ponad 1500 aktywności marketingowych na całym świecie. Ich zakres sięga od klasycznej reklamy poprzez współpracę z mediami, produkcję prospektów tematycznych, organizację targów turystycznych do tworzenia platformy ułatwiającej nawiązywanie współpracy z lokalnymi biurami podróży i pośrednikami organizującymi wyjazdy turystyczne oraz organizacji szkoleń dla branży turystycznej.
ÖW koncentruje przy tym swoje działania marketingowe na rynkach położonych na 3 geograficznych obszarach: Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia i kraje takie jak m.in. Australia i Japonia. 96% wszystkich noclegów w Austrii stanowią właśnie turyści z tych 3 regionów (2012 rok to ok. 131 mln). Kraje te wykazują również największy potencjał dla turystyki austriackiej. We wszystkich innych krajach ÖW jest głównym partnerem do przeprowadzania turystycznych projektów.

Obok działalności marketingowej Österreich Werbung służy również potencjalnemu turyście poradą i fachową informacją. Serwis urlopowy udziela informacji o możliwościach wypoczynku w Austrii, które warto znać planując urlop. Oprócz tego na portalu internetowym www.austria.info, największej turystycznej platformie w Austrii, zostały zebrane i przetłumaczone jak dotąd na 20 języków oferty z całej Austrii.