Austriackie lato 2017

Dane statystyczne z okresu maj – wrzesień 2017: w sezonie letnim 2017 odnotowano ponowny wzrost turystów spędzających lato w Austrii.

Według wyników, w sezonie letnim 2017 liczba noclegów w Austrii wyniosła 67,11 mln. W porównaniu do roku 2016 oznacza to wzrost o 2,7%.  W tegorocznym sezonie liczba noclegów turystów krajowych wzrosła jedynie nieznacznie, bo tylko o 0,5%. Sytuacja natomiast wygląda inaczej, jeśli chodzi o turystów zagranicznych. Liczba turystów przybywających zza granicy wzrosła do 47,40 mln (+3,5%).

Wedle statystyk, w sezonie letnim 2017 Austria odwiedzana była najczęściej przez turystów z Niemiec (+3,5%) oraz Włoch (+3,1%). Niewielki spadek liczby noclegów odnotowano natomiast wśród turystów z Holandii (-0,8%), Szwajcarii i Lichtensteinu (po -1,0%) oraz Wielkiej Brytanii (-0,5%).

W porównaniu do września 2016 liczba noclegów we wrześniu tego roku spadła o 0,6% i osiągnęła wartość 11,06 mln, natomiast liczba noclegów turystów zagranicznych wzrosła do 7,73 mln (+0,6%).

W roku kalendarzowym od stycznia do września 2017 zanotowano wzrost liczby noclegów do 121,21 mln - o 2,5% więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Liczba pobytów w Austrii wzrosła natomiast do 34,75 mln (+3,5%). Już na 3 miesiące przez końcem roku kalendarzowego wynik ten przekroczył całoroczny wynik z roku 2011.

Polscy turyści zarezerwowali w sezonie letnim 2017 roku 217.079 pobytów, a średnia długości pobytu wyniosła 2,6 doby. Największą popularnością wśród polskich turystów cieszył się Tyrol (24,3%), Wiedeń (21,7%) oraz Salzburg (12,6%). Tyrol to miejsce, w którym urlop trwał najdłużej – średnia długość pobytu wynosiła 4,4 dnia.

 Źródło: Statistik Austria