Austriackie lato 2017

Dane statystyczne z okresu maj – wrzesień 2017: w sezonie letnim 2017 odnotowano ponowny wzrost turystów spędzających lato w Austrii.

Według wyników, w sezonie letnim 2017 liczba noclegów w Austrii wyniosła prawie 75 mln (74.987,070). W porównaniu do roku 2016 oznacza to wzrost o 2,8%.  W tegorocznym sezonie liczba noclegów turystów krajowych wzrosła jedynie nieznacznie, bo tylko o 0,7%. Sytuacja natomiast wygląda inaczej, jeśli chodzi o turystów zagranicznych. Liczba turystów przybywających zza granicy wzrosła do 52,58 mln (+3,7%).

Wedle statystyk, w sezonie letnim 2017 Austria odwiedzana była najczęściej przez turystów z Niemiec (+3,6%) oraz Włoch (+1,8%). Niewielki spadek liczby noclegów odnotowano natomiast wśród turystów z Holandii (-0,7%), Szwajcarii (-1,9%) oraz Wielkiej Brytanii (-0,9%). Największy procentowy wzrost liczby noclegów w Austrii odnotowano natomiast w krajach z południowo-wschodniego regionu Azji (+31,8%).

W porównaniu do września 2016 liczba noclegów we wrześniu tego roku spadła zmalała o 0,4% i osiągnęła wartość 11,09 mln, natomiast liczba noclegów turystów zagranicznych wzrosła do 7,74 mln (+0,6%).

W roku kalendarzowym od stycznia do września 2017 zanotowano wzrost liczby noclegów do 121,30 mln - o 2,1% więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Liczba pobytów w Austrii wzrosła natomiast do 34,78 mln (+3,5%). Już na 3 miesiące przez końcem roku kalendarzowego wynik ten przekroczył całoroczny wynik z roku 2011.

Polscy turyści zarezerwowali w sezonie letnim 2017 roku 237.43 pobytów, a średnia długości pobytu wyniosła 2,7 doby. Największą popularnością wśród polskich turystów cieszył się Tyrol (25%), Wiedeń (21,3%) oraz Salzburg (12,2%). Tyrol to miejsce, w którym urlop trwał najdłużej – średnia długość pobytu wynosiła 4,6 dnia.

Źródło: Statistik Austria