Austriackie lato 2018

W sezonie letnim 2018 odnotowano kolejny wzrost liczby turystów spędzających lato w Austrii.

Dane statystyczne z okresu maj – wrzesień 2018: liczba noclegów w Austrii wyniosła prawie 77 mln (76.746,923). W porównaniu do 2017 roku oznacza to wzrost o 2,3%. Liczba noclegów turystów krajowych wzrosła o 2% (22,8 mln), a zagranicznych o 2,5% (53,9 mln).

Austria w sezonie letnim 2018 była najczęściej odwiedzana przez turystów z Niemiec (28,58 mln – wzrost o 2,5%). Duży wzrost liczby noclegów odnotowano wśród turystów z Czech (+10,8%), natomiast niewielki spadek zaobserwowano u turystów z krajów arabskich (-3,1%), Włoch (-2,1%) oraz Holandii (-1,1%).

Liczba noclegów we wrześniu 2018 roku wzrosła w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku o 1,8% i osiągnęła wartość 11,29 mln. Liczba noclegów turystów zagranicznych odnotowała wzrost do 7,89 mln (+1,8%).

W roku kalendarzowym 2018 zaobserwowano wzrost liczby noclegów do 149,82 mln (+3,7%). Liczba pobytów w Austrii wzrosła natomiast do 44,85 mln (+4,1%).

Polscy turyści zarezerwowali w sezonie letnim 2018 roku 259.171 pobytów, a średnia długość pobytu wyniosła 2,8 doby. Liczba noclegów wzrosła natomiast o 11,3% (715.963). Największą popularnością wśród polskich turystów cieszył się Tyrol z wynikiem 168.418 noclegów (+4,7%), Wiedeń – 145.297 noclegów (+6%) oraz Dolna Austria – 95.440 noclegów, gdzie odnotowano również największy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku – aż o 34,5%.

Źródło: Statistik Austria