Tafeln im Weinberg Tafeln im Weinberg

Austriackie lato 2019

W sezonie letnim 2019 odnotowano ponowny wzrost liczby turystów spędzających lato w Austrii.

Dane statystyczne z okresu maj – wrzesień 2019: liczba noclegów w Austrii wyniosła prawie 79 mln (78.974.873). W porównaniu do 2018 roku oznacza to wzrost o 2,9%. Liczba noclegów turystów krajowych wzrosła o 2% (23,3 mln), a zagranicznych o 3,3% (55,7 mln).

Austria w sezonie letnim 2019 była najczęściej odwiedzana przez turystów z Niemiec (29,5 mln – wzrost o 3,2%). Duży wzrost liczby noclegów odnotowano wśród turystów z Ukrainy (+44,2%), natomiast niewielki spadek zaobserwowano u turystów z krajów Europy Południowo-Wschodniej (-2,2%), Słowenii (-0,9%) oraz Włoch (-0,6%).

Liczba noclegów we wrześniu 2019 roku wzrosła w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku o 1,2% i osiągnęła wartość 11,42 mln. Liczba noclegów turystów zagranicznych odnotowała wzrost do 7,95 mln (+0,9%).

W roku kalendarzowym 2019 zaobserwowano wzrost liczby noclegów do 140,55 mln (+1,5%). Liczba pobytów w Austrii spadła natomiast do 42,45 mln (+2,8%).

Polscy turyści zarezerwowali w sezonie letnim 2019 roku 280.118 pobytów (+8,1%), a średnia długość pobytu wyniosła 2,8 doby. Liczba noclegów wzrosła natomiast o 10,9% (794.252). Największą popularnością wśród polskich turystów cieszył się Tyrol z wynikiem 191.336 noclegów (+13,6%), Wiedeń – 155.326 noclegów (+6,9%) oraz Dolna Austria – 101.457 noclegów, gdzie odnotowano wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 6,3%.

Źródło: Statistik Austria