Austriackie lato 2021

W sezonie letnim 2021 odnotowano ponowny wzrost liczby turystów spędzających lato w Austrii.

Dane statystyczne z okresu maj – wrzesień 2021: liczba noclegów w Austrii wyniosła 66,37 mln.

W drugim okresie letnim w trakcie pandemii Covid-19 turystyka w Austrii nieco się ożywiła. Jednak liczba noclegów w porównaniu do poziomu sprzed kryzysu latem 2019 roku różniła się o 16%.

Za wzrost liczby noclegów o 23,3% do poprzedniego sezonu letniego odpowiadali głównie goście z Niemiec, którzy w sumie zarezerwowali 28,32 mln noclegów. Ponad jedna trzecia noclegów (36,2% - 24,05 mln) zostały zrealizowane przez gości krajowych.

Najchętniej odwiedzanym krajem związkowym w sezonie letnim 2021 był Tyrol (niecałe 17,5 mln noclegów).

 

Źródło: Statistik Austria