Ako informačné médium Österreich Werbung je tento bulletin už po mnohé roky dodávateľom nápadov a kompasom trendov pre rakúsky cestovný ruch a hospodárstvo.