Hallstatt, Haute-Autriche Hallstatt, Haute-Autriche

Ochrana osobných údajov

Informácie o prehlásení o ochrane osobných údajov, informačné povinnosti a podmienky používania

Österreich Werbung kladie veľký dôraz na súkromnú sféru každého jedného zákazníka. Spracovanie osobných údajov sa preto vždy uskutočňuje v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov najmä v súlade s ustanoveniami Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), rakúskeho Zákona o ochrane údajov (nem. „Datenschutzgesetz-DSG“), ako aj rakúskeho Zákona o telekomunikáciách (nem. „Telekommunikationsgesetz“) 2003. Všetci zamestnanci Österreich Werbung sú povinní zachovávať tajomstvo ohľadom údajov podľa § 6 Zákona o ochrane údajov.

Bližšie informácie o ochrane údajov nájdete na

Ochrana osobných údajov

Na tejto webstránke máte k dispozícii ikonu „Deaktivovať tracking“.

Kliknutím na túto ikonu deaktivujete funkcionality webstránky založené na súboroch cookie. Aby toto nastavenie zostalo uložené natrvalo, musí Váš prehliadač akceptovať cookie. Ďalšie informácie nájdete v časti ochrana osobných údajov