Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Značka “Dovolenka v Rakúsku”

V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým rozhodujú o úspechu destinácií v cestovnom ruchu silné značky, pretože tlak konkurencie neustále narastá.

Značka „Dovolenka v Rakúsku“ vyjadruje v skrátenej podobe špičkové služby Rakúska ako dovolenkovej krajiny. A oslovuje etablovanú a hospodársky úspešnú cieľovú skupinu, ktorá sa vyznačuje vysokou intenzitou cestovania a pripravenosťou na výdavky.
Značka „Dovolenka v Rakúsku” predstavuje Rakúsko ako dovolenkovú krajinu, ktorá je inšpiratívna a ponúka dlhotravajúce zotavenie. Stavia do popredia kultúrne vrcholné podujatia. Rozpráva o dojímavých kultúrnych a prírodných zážitkoch, usilovných a srdečných hostiteľoch, nespočetných možnostiach na regeneráciu a vynikajúcej kuchyni. Zároveň značka posúva do popredia inovácie – od súčasnej architektúry až po kulinárske nové interpretácie.


Značka „Dovolenka v Rakúsku“ je prísľubom neprekonateľných dojmov z dovolenky. Dovolenky, na ktorej znovu objavíte sami seba a zažijete nové dimenzie osobného rozvoja.


Podrobné informácie nájdete tu.