Werken bij Werken bij

Rakúska národná turistická kancelária

Združenie Österreich Werbung (ÖW) je celonárodná organizácia na podporu cestovného ruchu v Rakúsku. Združenie sa už od svojho založenia v roku 1955 (vtedy známe pod značkou „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“ a od roku 1989 ako „Österreich Werbung“) sústreďuje na realizáciu cieľov, ktoré boli dôvodom jej vzniku...

Rozpočet ÖW sa skladá z členských príspevkov obidvoch spolkových členov Rakúskej republiky, zastúpených súčasným Ministerstvom hospodárstva (75 %) a Rakúskou hospodárskou komorou (25 %), ako aj z povinných príspevkov rakúskeho turistického hospodárstva ( o.i. spolkové turistické organizácie, regióny, prevádzky) pre marketingové služby spoločne.

V roku 2016 predstavuje rozpočet ÖW približne 50 miliónov EUR. Členské príspevky Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo  (BMWFW) a Rakúskej hospodárskej komory (WKO) predstavujú, tak ako po iné roky, sumu 32 mil. EUR (BMWFW: 24 mil. EUR, WKO: 8 mil. EUR). Dodatočne poskytne BMWFW jednorazový finančný príspevok vo výške 4 mil. € pre podnetný program na prehĺbenie a rozšírenie práce s trhmi pre rakúsky cestovný ruch.

V štatúte spolku ÖW je presne stanovené, na aké účely sa môžu verejné prostriedky obidvoch členov použiť. Podľa toho je potrebné posilniť turistickú destináciu Rakúsko a zakotviť ju ako značku, ako aj postúpiť ďalej brandži vedomosti o zmenách v dopyte a vývoji.
Túto úlohu celosvetovo vykonáva približne 200 spolupracovníkov vo Viedni a v 20 zastúpeniach v zahraničí.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Výročnej správe 2015.
Ďalšie informácie nájdete tu.