Kontakt austria.info Kontakt austria.info

Úlohy organizácie Österreich Werbung

Österreich Werbung je rakúska národná organizácia cestovného ruchu.
Konateľka: Mag. Astrid Steharnig-Staudinger (od 01. 05. 2023)

Úlohou organizácie je už od roku 1955 propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie. Hlavný záujem Österreich Werbung spočíva v zachovaní, resp. posilňovaní konkurencieschopnosti Rakúska ako turistickej destinácie za účasti všetkých rakúskych partnerských organizácií z oblasti cestovného ruchu.

Rozpočet organizácie Österreich Werbung tvoria členské príspevky rakúskeho Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a cestovný ruch (BMLRT) a Hospodárskej komory Rakúska (WKO), ako aj príspevky rakúskeho cestovného ruchu na marketingové služby. Účel použitia verejných zdrojov oboch členov určujú stanovy organizácie. V súlade s nimi je potrebné posilniť a zakotviť postavenie Rakúska ako značky a dovolenkovej destinácie na medzinárodnej úrovni a sprostredkovávať celému odvetviu poznatky o vývoji a zmenách v dopyte.

Členské príspevky rakúskeho Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a cestovný ruch a Hospodárskej komory Rakúska dosahujú 32 mil. EUR (75 % zo zdrojov Rakúskej republiky: 24 mil. EUR, 25 % WKO: 8 mil. EUR) a celkový rozpočet je asi 50 miliónov EUR. V roku 2019 poskytlo rakúske Spolkové ministerstvo pre poľnohospodárstvo, regióny a cestovný ruch organizácii Österreich Werbung ďalších 500.000 EUR na projekty v oblasti digitalizácie (centrum inovácií „Next Level Tourism Austria“).

Kľúčové úlohy

„Dovolenku v Rakúsku“ propaguje asi 200 spolupracovníkov organizácie Österreich Werbung v 21 pobočkách na 28 trhoch po celom svete.

Pri plnení úloh v zmysle stanov poskytuje organizácia nasledovné verejné služby:

Manažment značky „Dovolenka v Rakúsku“

Značka v zhutnenej podobe vyjadruje špičkovú kvalitu Rakúska ako dovolenkovej destinácie, jasne ju vymedzuje voči konkurencii a propaguje emocionálnu pridanú hodnotu pobytu v Rakúsku.

viac čítať

Spracovanie najperspektívnejších medzinárodných trhov pomocou moderných inovatívnych marketingových aktivít

Na základe dlhoročného know-how medzinárodných trhov identifikuje Österreich Werbung najatraktívnejšie a najrýchlejšie rastúce trhy pre dovolenkové ponuky a pripravuje ich v súlade so svojou marketingovou stratégiou pre partnerov z rakúskeho cestovného ruchu.

viac čítať