Zlatá tradícia

Šafran sa v dolnorakúskom regióne Wachau pestoval už okolo roku 1300 a táto tradícia dnes opäť ožíva.

Podľa zachovaných záznamov bol šafran z dolnorakúskej podunajskej oblasti známy svojou výbornou kvalitou a čistotou až do 19. storočia. Podľa historických spisov patrila táto korenina k „slávnym špecialitám korunnej krajiny“.

Wachau ponúka i dnes ideálne podmienky na pestovanie šafranu siateho, ktorému sa tu začali opäť venovať pred niekoľkými rokmi. Rastlina sa vysádza tradičným spôsobom na kamenných terasách a po zbere úrody sa spracováva na vzácne výrobky. Delikátne korenie sa v súčasnosti používa v čokoládach, soliach a cestovinách tagliatelle.

Vo Wachauskej šafranovej manufaktúre v budove historickej železničnej stanice Dürnstein sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavostí o histórií a životnom cykle tejto koreniny. Naučia sa tiež rozlišovať rôzne kvality šafranu a rozpoznávať nepravý šafran. Na záver hodinovej prehliadky sa návštevníci môžu tešiť na ochutnávku vybraných výrobkov z wachauského šafranu a ukážku ako pestovať šafran vo vlastnej záhradke.

Wachauer Safranmanufaktur
E-mail: info@wachauer-safran.at
Web: www.safranmanufaktur.com

Obrazová galéria

© Wachauer Safranmanufaktur / Kaar Wachau
© Wachauer Safranmanufaktur / Kaar Wachau
© Wachauer Safranmanufaktur / Kaar Wachau
© Wachauer Safranmanufaktur / Kaar Wachau