20.02.2020

Dimenzie umenia

Do úplne odlišných svetov vás zavedie Univerzálne múzeum Joanneum v Grazi vo svojich 19 pobočkách na 13 miestach v celom Štajersku.

V roku 2020 budú výstavy v pobočkách Univerzálneho múzea Joanneum v Grazi plné akcionizmu, performancií a nespútanosti. Múzeum, ktoré spája 19 expozitúr na 13 miestach v celom Štajersku, ponúka záujemcom bohatý program podujatí a prehliadok so sprievodcom.

 „Naj“ roku 2020

Nová galéria („Neue Galerie“) v Grazi je domovom jediného múzea Güntera Brusa s názvom „Bruseum“. Tento umelec, ktorý sa narodil v Štajersku v roku 1938, patrí k najradikálnejším predstaviteľom Viedenského akcionizmu. Výstava „Vzdialený tón. Günter Brus a hudba“, ktorá sa koná od 21. februára do 28. júna 2020, sa venuje doteraz zanedbávaným vizuálnym a akustickým aspektom jeho tvorby. Jej ústrednou témou je úzky vzťah medzi dielom Güntera Brusa, zažívaním a vnímaním hudby.
www.bruseum.at

Dom umenia v Grazi, ktorý vďaka jedinečnej architektúre nazývajú aj „friendly alien“, ponúka v rámci výstavy „Kde sa môže diať umenie“ („Wo Kunst geschehen kann“) od 13. marca do 7. júna 2020 pohľad na začiatky americkej umeleckej akadémie „California Institute of the Arts“ (CalArts). CalArts založil Walt Disney a vzišlo z nej mnoho slávnych umelcov. Na výstave môžete nájsť diela vyučujúcich i absolventov, ako sú John Baldessari, Judy Chicago, Simone Forti či Miriam Schapiro.
www.kunsthausgraz.at

Ďalšia výstava v grazskom Dome umenia s názvom „Ultra Hybrid“ sa od 3. júla do 18. októbra venuje tvorbe Herberta Brandla. Herbert Brandl sa narodil v roku 1959 v Grazi a patrí k zástupcom smeru „Noví diví“ (nem. „Neue Wilde“). Výstava po prvý raz predstaví jeho dvoj- a trojdimenzionálne práce, ako aj zbierky nerastov, japonských nožov, kobercov a diel iných umelcov.
www.kunsthausgraz.at

V nemecky hovoriacich krajinách existuje iba jedno múzeum, ktoré sa nazýva „Univerzálne múzeum“. Joanneum Graz, založené v roku 1811, je nielen najstarším múzeom v Rakúsku, ale je aj jediným, ktoré spája všetky muzeálne oblasti: umenie, kultúru, históriu, prírodné vedy a vďaka centru „CoSA – Center of Science Activities“ otvorenému na jeseň 2019 i techniku.

Universalmuseum Joanneum
E-mail: welcome@museum-joanneum.at
Web: www.museum-joanneum.at
Telefón: +43 316 8017-0

Odporúčanie redakcie

Ódy na radosť

20.02.2020

V roku 2020 si Viedeň pripomenie 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena výstavami, koncertmi a interaktívnou nahrávkou.

viac čítať

Čaro javiska

20.02.2020

V roku 2020 oslavujú Salzburské hudobné slávnosti 100. výročie svojho založenia. Jedným zo sprievodných podujatí bude výstava „Veľké svetové divadlo“ (nem. „Großes Welttheater“) v Salzburskom múzeu.

viac čítať

Radosti a žiale

20.02.2020

Cisárovnej Alžbete, známej ako Sisi, a jej synovi Rudolfovi sú venované dve výstavy v Dolnom Rakúsku.

viac čítať

Žiariaca sila

20.02.2020

Areál Univerzity Johannesa Keplera v hornorakúskom Linci sa od roku 2020 stane novým miestom konania festivalu Ars Electronica.

viac čítať
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl © Universalmuseum Joanneum / Helmut Brandl Graz
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl © Universalmuseum Joanneum / Helmut Brandl Kunsthaus Graz
© Graz Tourismus Graz
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl
Universalmuseum Joanneum, Kunsthaus Graz, "Ultra Hybrid", Helmut Brandl © Universalmuseum Joanneum / Helmut Brandl Graz